Spodaj je opisan postopek, kako lahko v orodju 1KA dodate in upravljate komentarje, kako komentarje dodajajo uredniki ankete ter kako respondenti. 

1. Nastavitve komentarjev

Če želimo vključiti komentarje, gremo na zavihek 'UREJANJE' - 'Nastavitve' - 'Komentarji'. Prav tako lahko dostopamo do komentarjev s klikom na pogovorno okno, preko modre ikone na desni strani (pod imenom vašega profila) ali pa v 'TESTIRANJE' - 'Komentarji'. V nastavitvah komentarjev imamo možnost vklopa komentarjev: splošnih komentarjev urednikovkomentarjev urednikov na vsako vprašanje, splošnih komentarjev respondentov v testni anketi, ter komentarjev respondentov v testni anketi na vsako vprašanje.

S klikom na gumb 'pokaži napredne nastavitve', pa lahko nastavljamo tudi privzete nastavitve za predogled in testni vnos, oblaček za komentarje avtorjev na anketo, opombe na vprašanje v zavihku komentarji, oblaček za komentarje avtorjev na vsako vprašanje posebej, dodatno okno pod vprašanji za komentarje respondentov, dodatne nastavitve za komentarje respondentov ter splošno o komentarjih. Po izbiri nastavitev morate vedno 'Shraniti spremembe'. V tej možnosti lahko tudi pobrišete vse vnose oz. vse komentarje iz vaše ankete.

V zavihku 'MOJE ANKETE' - 'NASTAVITVE' - 'Nastavitve uporabnika' lahko uporabniki določijo, da so komentarji privzeto vklopljeni ob kreiranju vsake ankete. Več >>

2. Dodajanje komentarjev

Komentarje se lahko dodaja v testnem pogledu ankete, do katerega lahko dostopate preko modre ikonice (ekran in črka T) desno od URL-ja ankete in v zavihku 'TESTIRANJE' - 'Diagnostika'Glede na nastavitve se vam pojavijo polja za vpis komentarjev, bodisi pod vsakim vprašanjem, bodisi na celo anketo. Če želite komentarje respondentov, jim morate posredovati URL testnega pogleda ankete. Uredniki lahko dodajate komentarje na vprašanja v zavihku 'UREJANJE' - 'Vprašalnik'. Pod vprašanjem, pogojem ali blokom kliknete 'Dodaj komentar' in v okno napišete svoj komentar ter kliknete 'Komentiraj'.

3. Ogled komentarjev

Če želite videti komentarje na anketo, kliknete na zavihek 'TESTIRANJE' - Komentarji'. Do komentarjev pa lahko dostopate tudi s klikom na ikono, ki se nahaja na desni strani pod imenom vašega profila.
Prikaže nam vsa vprašanja, ki imajo komentarje. Levo so komentarji urednikov ankete, desno pa komentarji respondentov. Vprašanja lahko urejamo in popravljamo kar v vmesniku s preprostim klikom nanje. Tu lahko tudi odgovorimo na komentarje. Ko komentarje pregledamo in jih morebiti upoštevamo, izberemo status komentarja 'Razreši'. S klikom na 'Dodaj komentar na vprašanje' pa lahko odgovarjamo na komentarje urednikov ankete.


Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnega paketa 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


 

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.