Kako pravilno metodološko nastaviti odgovore 'Ne vem', 'Neustrezno', 'Nič od navedenega' in 'Zavrnil'?

V zavihku 'UREJANJE' - 'Vprašalnik' imate pri dodajanju odgovorov, spodaj desno pod zadnjim odgovorom ali kategorijo, oziroma v primeru vprašanj tipa 'tabela', s klikom na tri pikice zgoraj levo nad tabelo, na voljo možnost 'Manjkajoče vrednosti', s čimer respondentom ponudite možnost, da izberejo katerega izmed privzetih manjkajočih vrednosti:

  • Ne vem (-99): oseba ne pozna odgovora na vprašanje;
  • Zavrnil (-98): oseba je zavrnila odgovoriti na vprašanje;
  • Neustrezno (-97): oseba je odgovorila z neustreznim odgovorom;
  • Ostalo (-96): osebi ne ustreza noben od navedenih odgovorov.

Privzete manjkajoče vrednosti lahko preimenujete s klikom na posamezno kategorijo.

Hkrati imate na voljo tudi dodatne možnosti prikaza nevsebinskih odgovorov za respondente. Določite lahko, da se ti odgovori respondentu prikažejo šele v primeru, ko ne odgovori na vprašanje. V tem primeru mora biti vprašanje nastavljeno kot obvezno (izberete eno izmed možnosti v nastavitvah vprašanja, ob kliku na opcijo 'Vprašanje je obvezno'). Ko vklopite opcijo, se vam aktivira možnost 'Prikaži ob opozorilu', desno od manjkajoče vrednosti. Če obkljukate možnost 'Prikaži ob opozorilu', se bo respondentu ta odgovor prikazal le v primeru, da ne bo odgovoril na vprašanje, kar bo nakazal s klikom na 'Naslednja stran'.

Primer ankete >>

Manjkajoče oz. nevsebinske vrednosti odgovorov (opisane zgoraj) imajo v bazi negativne vrednosti in so iz analiz privzeto izločene (lahko jih sicer dodatno vključite), njihove vrednosti pa si lahko ogledate v zavihku 'ANALIZE' - 'Statistike' v Opisnih statistikah, Frekvencah in Tabelah. Poleg manjkajočih vrednosti se v nekaterih analizah (npr. pri izračunu povprečja) ne upošteva tudi nekaterih drugih manjkajočih odgovorov.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.