Kako pravilno metodološko nastaviti odgovore 'Ne vem', 'Neustrezno', 'Nič od navedenega' in 'Zavrnil'?

V zavihku 'UREJANJE' - 'Vprašalnik' imate pri urejanju vprašanj v zavihku 'Osnovno', desno ob vprašanju, na voljo možnost, da respondentom ponudite možnost, da izberejo katerega izmed privzetih manjkajočih vrednosti:

  • ne vem (-99): oseba ne pozna odgovora na vprašanje;
  • zavrnil (-98): oseba je zavrnila odgovoriti na vprašanje;
  • neustrezno (-97): oseba je odgovorila z neustreznim odgovorom;
  • nič od navedenega (-96): osebi ne ustreza noben od navedenih odgovorov.

Privzete manjkajoče vrednosti lahko preimenujete s klikom na posamezno kategorijo.

Hkrati imate na desni strani na voljo dodatne možnosti prikaza nevsebinskih odgovorov za respondente. Določite lahko, da se ti odgovori respondentu prikažejo šele v primeru, ko ne odgovori na vprašanje. V tem primeru mora biti vprašanje nastavljeno kot obvezno ali imeti vklopljeno opozorilo (izberete eno izmed možnosti zgoraj pri opciji 'Obvezno vprašanje:'). Ko vklopite opozorilo oz. obvezno vprašanje, se vam aktivirajo možnosti:

  • prikaži opcijo "Neustrezno" ob opozorilu;
  • prikaži opcijo "Zavrnil" ob opozorilu;
  • prikaži opcijo "Ne vem" ob opozorilu.

Če obkljukate možnost 'Prikaži opcijo "Ne vem" ob opozorilu', se bo respondentu ta odgovor prikazal le v primeru, da ne bo odgovoril na vprašanje, kar bo nakazal s klikom na 'Naslednja stran'.

Primer ankete >>

Manjkajoče oz. nevsebinske vrednosti odgovorov (opisane zgoraj) imajo v bazi negativne vrednosti in so iz analiz privzeto izločene (lahko jih sicer dodatno vključite), njihove vrednosti pa si lahko ogledate v zavihku 'ANALIZE' - 'Statistike' v Opisnih statistikah, Frekvencah in Tabelah. Poleg manjkajočih vrednosti se v nekaterih analizah (npr. pri izračunu povprečja) ne upošteva tudi nekaterih drugih manjkajočih odgovorov.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.