Kako je z anketiranjem mladoletnih?

Anketiranje otrok je urejeno z nacionalnimi zakonodajami.

V Sloveniji je pred anketiranjem mladoletnih oseb potrebno pridobiti soglasje staršev, da njihov otrok lahko izpolnjuje vprašalnik. To velja za mladoletne osebe do 15. leta starosti. Pri spletnem anketiranju otrok se dovoljenje staršev najpogosteje in najenostavneje pridobi tako, da anketar osebno pridobi soglasje (npr. starše obišče na domu) ali pa ga posredujejo pismeno (npr. preko dopisa, ki ga otrok prinese iz šole).

Formalno je potrebno pridobiti tudi soglasje otroka. Najprej torej starši podpišejo, če se otroka lahko povabi k sodelovanju, nato pa otrok privoli ali odkloni sodelovanje in nikakor ni dolžan sodelovati, čeprav k temu privolijo starši.

Za anketiranje mladoletnih, starejših od 15 let, soglasja staršev ni potrebno pridobiti. V primerih, ko se anketiranje izvaja na šoli, pa lahko šola zahteva soglasje staršev tudi, če so anketiranci starejši od 15 let.

Več o anketiranju mladoletnih oseb do 15. leta starosti si preberite na spletni strani Informacijskega pooblaščenca >>

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.