Prenos vrednosti iz odgovora na eno vprašanje v tekst drugega vprašanja (angl. data piping)

Prenos vrednosti odgovora na eno vprašanje v tekst drugega vprašanja

  • Odgovor respondenta iz predhodnega vprašanja (npr. Q1) lahko h kasnejšem vprašanju (npr. Q2) prenesete z ukazom #Q1#;
  • Primer: Vprašanje Q1 vsebuje polje "Ime", ki ga želimo vključiti v vprašanje Q2. V besedilo vprašanja Q2 vpišemo: "Pozdravljen, #Q1#, radi bi vprašali ...";
  • Respondent, ki bo na Q1 odgovoril "Peter", bo nato pri Q2 videl: "Pozdravljen, Peter, radi bi vprašali ...".

Prenos vrednosti odgovora na eno vprašanje v tekst odgovora drugega vprašanja

  • Odgovor respondenta iz predhodnega vprašanja (npr. Q1) lahko prenesete tudi med odgovore naslednjega vprašanja (npr. med odgovore pri vprašanju Q2), z istim ukazom #Q1#.

Oglejte si še primer prenosa vrednosti v knjižnici.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.