Ali lahko na določeno vprašanje ali vprašalnik nastavim kvote (omejitev glede na število respondentov)?

V zavihku 'UREJANJE' - 'Vprašalnik' lahko določite kvote oz. omejitve števila respondentov za celotno anketo ali posamezen odgovor. Kvote lahko uporabimo, če želimo zbrati odgovore le določenega števila posameznih skupin, npr. glede na spol, starost, regijo ali v primerih, ko uporabljamo 1KA za registracijo na dogodke ali delavnice, kjer imamo določene omejitve, npr. na vsako delavnico se lahko prijavi največ 40 ljudi. 

Kvote oz. omejitve odgovorov lahko dodamo na različne načine.

Primer: Naša anketa služi kot prijava na dogodek, na katerem bodo potekale različne delavnice, na vsako pa se lahko prijavi največ 40 udeležencev.

A) Kvoto določimo s klikom na ikono za dodajanje pogoja za prikaz kategorije (*IF)

 • Pri odgovoru (npr. ime delavnice) za katerega želimo, da se respondentom ne prikaže, ko je dosežena kvota (npr. 40), kliknemo na desni strani na ikono za dodajanje pogoja za prikaz kategorije (*IF);
 • V oknu, ki se nam odpre, v roleti 'Izberite spremenljivko' izberemo možnost 'Kvota';
 • Kliknemo na gumb 'svinčnik' in odpre se nam novo okno;
 • V roleti 'Izberite spremenljivko' izberemo ustrezen odgovor (ime delavnice) in kliknemo 'Potrdi';
 • Ustrezno spremenimo računski operator v manjše ali je enako (<=) in v prazno polje vpišemo kvoto, torej največje število respondentov, ki lahko izberejo ta odgovor, v našem primeru 40 (vpišemo eno število manj kot je želena kvota, torej 39). S tem določimo, da se bo kategorija prikazovala, dokler bo število respondentov, ki je izbralo ta odgovor, manjše ali enako 40. Kliknemo 'Potrdi';
 • Ko zapremo urejevalnik vprašanja, se pri odgovorih oz. kategorijah, za katere smo določili kvoto, na desni strani izpiše zvezdica in formula kvote;
 • Ko bo 40 respondentov izbralo določen odgovor in bo kvota izpolnjena, tega odgovora ne bo več mogoče izbrati (se ne bo prikazal).

B) Kvoto določimo s pomočjo uporabe funkcije validacija.

 • Kliknemo na orodno vrstico vprašanja, kjer želimo določiti kvote in na desni strani, v nastavitvah vprašanja, izberemo zavihek 'Validacija';
 • Kliknemo 'Dodaj validacijo';
 • Najprej moramo dodati pogoj, da je izbran odgovor, za katerega nastavljamo kvoto. V roleti 'Izberite spremenljivko' izberemo spremenljivko, za katero urejamo validacijo in nato obkljukamo ustrezen odgovor (ime delavnice).
 • Nato nastavimo še kvoto, tako da spodaj kliknemo AND. V roleti 'Izberite spremenljivko' izberemo možnost 'Kvota';
 • Kliknemo na gumb 'svinčnik' in odpre se nam novo okno;
 • V roleti 'Izberite spremenljivko' izberemo ustrezen odgovor (ime delavnice) in kliknemo 'Potrdi';
 • Ustrezno spremenimo računski operator v večje ali je enako (>=) in v prazno polje vpišemo kvoto, torej največje število respondentov, ki lahko izberejo ta odgovor, v našem primeru 40. S tem določimo, da se bo prikazalo opozorilo, ko bo dosežena kvota oz. ko bo število respondentov, ki je izbralo ta odgovor, večje ali enako 40. Kliknemo potrdi;
 • Določimo tip opozorila: mehko opozorilo (respondent bo opozorjen, da je delavnica zasedena, vendar bo odgovor lahko kljub temu izbral), trdo opozorilo (respondent tega odgovora ne bo mogel izbrati, saj ga aplikacija ne spustila naprej);
 • V polje Text opozorila lahko vpišete opozorilo, ki se naj prikaže respondentu, ko je kvota dosežena, npr. "Vsa mesta za Delavnico 1 so zapolnjena. Prosimo izberite drugo delavnico.";
 • Ko zapremo urejevalnik vprašanja, se v orodni vrstici vprašanja izpiše 'Validacija', ki nas opozori, da imamo pri tem vprašanju nastavljene kvote oz. omejitve;
 • Ko bo 40 respondentov izbralo določen odgovor in bo kvota izpolnjena, se bo respondentu ob izbiri tega odgovora prikazalo opozorilo (odgovor se bo še vedno prikazal).

Primer: Želimo, da anketo ustrezno izpolni 100 respondentov, potem naj se anketa zaključi.

C) Dodajanje kvot glede na status ankete.

 • V naboru vseh tipov vprašanj, v razdelku 'Napredne možnosti', izberemo 'Kvota'. S tem se odpre pojavno okno za urejanje kvote;
 • V oknu, ki se nam odpre, v roleti 'Izberite spremenljivko' izberemo ustrezen status (Status 1 - 6, Ustrezni odgovori, Vsi odgovori. Več >>) in kliknemo 'Potrdi'. V našem primeru izberemo 'Ustrezni odgovori' ;
 • Iz levega stranskega menija vstavimo pogoj (IF) in v pogoj prenesemo vsa vprašanja v anketi, za katere želimo, da se prikažejo le določenemu številu respondentov (oznako ENDIF povlečemo za zadnje vprašanje v anketi);
 • Kliknemo na urejanje pogoja in v polju 'Izberite spremenljivko' izberemo prej določeno kvoto, ki je privzeto poimenovana QU1;
 • Ustrezno spremenimo računski operator v manjše ali je enako (<=) in v prazno polje vpišemo kvoto, torej največje število respondentov, ki naj izpolni anketo, v našem primeru 100. S tem določimo, da bo anketa na voljo za izpolnjevanje, dokler bo število respondentov, ki so ustrezno izpolnili anketo, manjše ali enako 100.

Pri urejanju kvot lahko uporabite tudi naslednje napredne možnosti:

 • Z ikono v obliki navpične dvosmerne puščice na levi strani spremenljivk,  lahko spreminjate njihov vrstni red, tako da z miško kliknete na ikono in vprašanje povlečete na želeno mesto. S klikom na ikono v obliki koša pa lahko posamezno spremenljivko odstranite iz kvote;
 • Na levi ('Oklepaji') in na desni strani ('Zaklepaji') posamezne spremenljivke so modre ikone v obliki znakov '+' in '-', s katerimi lahko urejate oklepaje in tako zagotovite pravilen vrstni red v primeru kompleksnejših kvot;
 • V spodnjem levem kotu ('Ime') lahko kvoto preimenujete.

Primer ankete: Kvote >>


Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnega paketa 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.