Kdaj je priporočljivo, da uporabim možnost komentiranja vprašanj?

Možnost komentiranja vprašanj je zelo uporabna za razvijanje in testiranje vprašalnika. Nikakor pa ni primerna, da bi respondenti podajali vsebinske odgovore na anketna vprašanja (tipa besedilna vprašanja, torej 'vprašanja z odprtimi odgovori (glej Q5)') kar v obliki komentarjev, saj se komentarji sploh ne hranijo v bazo podatkov, na osnovi katere se kasneje izvajajo analize, ampak se hranijo le v bazo komentarjev.

Do nastavitev komentarjev lahko dostopate v zavihku 'UREJANJE' - 'Nastavitve' - 'Komentarji' ali s klikom na pogovorno okno, desno zgoraj (pod gumbom 'Pomoč'). Ko je enkrat komentiranje vklopljeno, lahko do komentarjev dostopate v zavihku 'TESTIRANJE' - 'Komentarji's klikom na omenjeno okno, ali v zavihku 'UREJANJE - Vprašalnik', kjer so komentarji dostopni pod posameznimi vprašanji .

Komentiranje (oziroma testiranje) je za razvoj anketnega vprašalnika tako pomembno, da uporabo priporočamo praktično pri vsaki anketi. Posebej koristno in učinkovito je v primeru, ko z uporabo komentarjev nadomestimo razvoj vprašalnika v urejevalniku besedila (npr. MS Word) ter izmenjavo inačic preko emaila.


Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnega paketa 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


 

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.