Spreminjanje standardnih gumbov in napisov

Video vodič prikazuje spreminjanje gumbov, napisov in besedil oziroma standardnih besed v 1KA.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.