fbpx Različni načini prikaza vprašanja za datum | 1KA
+
Ustvari anketo

Različni načini prikaza vprašanja za datum

V orodju 1KA imamo na voljo različne načine vstavljanja vprašanja za datum:

1. Vstavimo vprašanje tipa 'Datum', ki ga izberemo med tipi vprašanj na levi strani. Možno je določiti spodnjo in zgornjo mejo prikaza letnice, lahko pa se tudi vklopi izbiro ure. Respondentu se vprašanje prikaže v obliki koledarja, iz katerega izbere želeni datum in morebitno uro.

2. Vstavimo tip vprašanja 'Število'. Če želimo, da respondent posebej vpiše dan, mesec in leto, vstavimo tri vprašanja tipa Število in jih uredimo v blok. Pri nastavitvah bloka izberemo vodoravno postavitev (glej priročnik Strukturiranje vprašalnika v bloke). Za vsako številsko vprašanje lahko nastavimo tudi omejitve (npr. respondent lahko v prvo polje, ki predstavlja dan, vpiše le številko od 1 do 31). Respondentu se bodo tako vodoravno prikazala polja za dan, mesec in leto, kamor v številski obliki vpiše odgovore.

3. Vstavimo tip vprašanja kategorija - en odgovor in izberemo postavitev roleta. Če želimo, da respondent posebej izbere dan, mesec in leto, vstavimo tri vprašanja z roleto. Vprašanja uredimo v blok in izberemo vodoravno postavitev. V vsako roleto dodamo možne odgovore (npr. za leto od 1900 do 2010). Respondent iz vsakega pripadajočega seznama na roleti izbere dan, mesec oziroma leto.

4. Vstavimo tip vprašanja Tabela - število. Določimo število vodoravnih kategorij - npr. 3 (za dan, mesec in leto) - in jih poimenujemo. Namesto besedila 'Vpišite besedilo odgovora' napišemo 'Datum:', besedilo vprašanja (Kliknite in vpišite besedilo vprašanja) pa pobrišemo. Respondentu bodo v obliki enovrstične tabele prikazana polja za vnos datuma - ločeno za dan, mesec in leto.

Primer ankete z različnimi možnostmi prikaza datuma >>