Evalvacija spletnih strani

Videovodič prikazuje izdelavo ankete, ki vsebuje evalvacijo spletnih strani.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.