Spreminjanje velikosti izbirnih (radio in checkbox) gumbov

Pri vseh tipih vprašanj, ki vsebujejo izbirne (radio ali checkbox) gumbe ('kategorije - en odgovor', 'kategorije - več odgovorov', 'tabele en odgovor' in' tabela več odgovorov'), je na voljo dodatna možnost spreminjanja velikosti izbirnih (radio in checkbox) gumbov. Možnost je na voljo v zavihku 'UREJANJE' - 'Oblika' pri urejanju posamezne teme (Prilagoditev teme). V segmentu  'Izbirni gumbi in potrditvena polja' (prilagoditev teme za osebni računalnik)  oziroma 'Ikone za  mobilni telefon' (prilagoditev mobilne teme) lahko izberemo poljubno velikost gumbov (od 18 do 55 px za osebni računalnik in od 20 do 55 px za mobilni telefon).

Izbrana nastavitev velikosti gumbov velja za celotno anketo (vsa vprašanja z izbirnimi (radio ali checkbox) gumbi), ne pa tudi napravo, preko katere respondent dostopa do ankete. Izberemo lahko namreč različno velikost gumbov za ankete prikazane na osebnih računalnikih (in tablicah) ter ankete prikazane na mobilnih telefonih. Tako lahko npr. povečamo samo velikost izbirnih gumbov na mobilnih telefonih, kjer je ta funkcionalnost zaradi manjših zaslonov še posebej priporočljiva, medtem ko velikost izbirnih gumbov na anketah na osebnih računalnikih ostane enaka.

Primer ankete s privzeto velikostjo gumbov (najmanjša velikost - 18 px) >>

Primer ankete s prilagojeno velikostjo gumbov (največja velikost - 55px) >>


Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.