Ali lahko naknadno dodamo vprašanje, ko anketiranci že odgovarjajo na anketo?

Velika prednost 1KA je, da lahko v vprašalnik naknadno dodate vprašanja, tudi ko anketiranje že teče. Anketa se sicer po aktivaciji samodejno zaklene, lahko pa urejanje ankete odklenete s klikom na ključavnico, ki se pokaže na levem meniju za dodajanje vprašanj v zavihku 'UREJANJE' - 'Vprašalnik' ali s klikom na ikono v obliki 'ključavnice' ob URL-ju ankete.

V tem primeru se bodo pri anketirancih, ki so na anketo že odgovorili in novega vprašanja niso dobili, pojavile manjkajoče vrednosti. Označene bodo z vrednostjo -4, kar pomeni naknadno vprašanje, ki se pri analizah - tako kot ostale manjkajoče vrednosti (-1 neodgovor, -2 preskok, -3 prekinjena anketa, -5 prazna anketa) - ne bo upoštevalo. Pri ostalih vprašanjih z dodajanjem novega vprašanja ne bo prišlo do nobenih sprememb.

V teku anketiranja lahko brez posledic menjate tudi vrstni red vprašanj in kategorij. Lahko dodajate nove kategorije odgovorov (npr. za "Barva oči?" lahko poleg "modra" in "rjava" naknadno dodate še "zelena"). Seveda se morate ob tem zavedati, da bo imela nova kategorija v celoti gledano manjšo pogostost pojavljanja od osnovnih kategorij, ki so jih že lahko izbirali predhodni anketiranci.

Paziti je tudi treba, da ne bi kakšne spremenljivke odstranili, saj se s tem odstranijo tudi odgovarjajoči podatki v bazi s podatki. Če sredi anketiranja ugotovite, da določene spremenljivke (pa tudi pogoja ali bloka) ne želite več, jo zato v urejanju zgolj skrijte in se anketirancem ne bo več prikazovala.

Kljub temu velja opozoriti, da je popravljanje vprašalnika v živo načeloma kočljiva operacija, ki je mnoga orodja za anketiranje bodisi ne zmorejo bodisi ne omogočajo. V primeru večje intenzivnosti odgovarjanja namreč lahko nekateri respondenti dobijo nekoliko nedodelano vprašanje. Nekateri uredniki zato anketo za čas naknadnega urejanja raje deaktivirajo. 

Pristop, ki ga boste uporabili, je torej odvisen od vrste okoliščin, vendar je v primeru manjšega posega (npr. eno vprašanje ali ena kategorija) ter manjše ankete, kjer ne prihajajo novi odgovori ravno vsako minuto, poseg v živo daleč najbolj učinkovit in smiseln pristop. V vsakem primeru je priporočljivo, da pred kakršnim koli posegom naredite arhivsko kopijo. Izdelava arhiva vprašalnika je na voljo za uporabnike individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnikom poslovnih paketov za skupine. Če karkoli spreminjate, se brez uporabe arhiviranja stara verzija ne shrani. V primeru, da izbrišete vprašanje, se prav tako izbrišejo tudi odgovarjajoči podatki.


Nekatere opisane funkcionalnosti so na voljo za uporabnike individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


 

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.