Video-vodič prikazuje, kako izvozite in uvozite anketo ter podatke v orodje 1KA. Funkcionalnost se največkrat uporablja pri prenosu ankete iz www.1ka.si na 1ka.arnes.si, oziroma iz ene inštalacije na drugo verzijo inštalacije 1KA ter pri prenosu ankete iz enega uporabniškega računa na drugega.

Pri prenosu velja upoštevati naslednje:

  • Pri kopiji ankete se ne prenesejo vse napredne nastavitve (npr. validacije), anketa ni aktivirana, ipd. Po prenosu zato preverite, ali so vse nastavitve takšne kot na originalu.   
  • Originalna verzija ankete in kopija ankete nimata enakega URL-ja. V primeru, da je originalna verzija ankete še aktivna, imate 2 možnosti:
    • Zamenjate povezavo do ankete na straneh, kjer ste objavili anketo (če ste pošiljali e-mail vabila, morate vabila poslati še enkrat (če želite, da se podatki zbirajo v novo kopirano bazo));
    • Anketo oziroma podatke prenesete šele, ko zaključite z zbiranjem podatkov. V nasprotnem primeru na kopiji ankete ne boste imeli novih vnosov.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.