Dostopnost anket za ljudi s posebnimi potrebami (Accessibility)

Prizadevamo si, da bi spletne ankete, ki so ustvarjene v orodju 1KA, bile čim bolj enostavne za izpolnjevanje in dostopne tudi anketirancem s posebnimi potrebami. 

Vprašanja v anketi so prilagojena tako, da se lahko med posameznimi vprašanji respondent premika z uporabo tabulatorja.

Med posameznimi odgovori v vprašanju se respondent premika z uporabo puščic.

Potrditev respondent izvede z uporabo tipke presledek.

Izjeme:

Vprašanje tipa datum: premikanje do vprašanja s tabulatorjem, s presledkom potrdimo ikono koledar, da se odpre koledar. Po koledarju se sprehajaš tako, da držiš tipko CTRL in puščico. Izbrani datum potrdimo s tipko enter. 

Specifičnih tipov vprašanj v privzeti obliki ni mogoče prilagoditi za odgovarjanje s tipkovnico:

  • postavitev vprašanja povleci spusti (pri vprašanjih en odgovor, več odgovorov, tabela)
  • postavitev image hotspot (pri vprašanjih en odgovor, več odgovorov, tabela)
  • lokacija in različne postavitve vprašanja lokacija (Google zemljevid)
  • heatmap
  • razvrščanje – postavitev, prestavljanje in premikanje

Če želite, da je vprašalnik v celoti dostopen na ta način, priporočamo, da uporabite druge postavitve pri teh vprašanjih.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.