Priporočila za spletne ankete na mobilnem telefonu

Pri kreiranju spletne ankete je treba upoštevati, da lahko respondenti do ankete dostopajo tudi preko mobilnih naprav (npr. pametnih telefonov in tablic). V letu 2021 je v aplikaciji 1KA skoraj 60 % respondentov anketo izpolnilo preko pametnega telefona.

Zato je pri oblikovanju vprašanj v anketi treba upoštevati tudi mobilne respondente, tako pri samem pisanju vprašanj, kot tudi pri zagotavljanju, da se vprašanja pravilno prikažejo ne glede na tip naprave, ki jo respondent uporablja. Če ankete niso prilagojene mobilnim napravam, lahko pride do težav povezanih s kvaliteto podatkov, npr. nepravilno beleženje odgovorov, zadovoljevanje, respondenti preskočijo vprašanja ipd. Če respondenti postanejo nezadovoljni, je za mobilne respondente veliko bolj verjetno, da bodo prekinili z izpolnjevanjem ankete.

Da se izognemo tem težavam, je PEW pripravil osem priporočil za kreiranje ankete prilagojene tudi za izpolnjevanje preko mobilnih naprav:

1. Programska oprema mora biti optimizirana za mobilne naprave

Mobilna optimizacija pomeni, da programska oprema samodejno zazna napravo, ki jo uporablja respondent, predvsem velikost zaslona, in temu primerno prilagodi postavitev ankete. Pisave, razmiki in gumbi morajo biti dovolj veliki, da anketiranci ne rabijo povečevati zaslona. Prav tako ne sme biti horizontalnega drsenja, lahko pa je navpično.

2. Krajše je boljše

To se nanaša tako na število vprašanj, kot tudi na obseg vprašanja. Daljša kot je anketa, bolj verjetno je, da bodo respondenti prekinili z izpolnjevanjem – slednje velja za vse vrste anket, vendar še toliko bolj za ankete preko mobilnih naprav. Problem se namreč pojavi zaradi majhnih zaslonov pametnih telefonov, kar pa lahko rešimo s krajšimi vprašanji in odgovori, kar bo anketirancem olajšalo branje in izpolnjevanje ankete, to pa naj bi tudi izboljšalo samo kvaliteto podatkov.

3. Izogibajmo se naprednejšim funkcijam

Pri kreiranju ankete je pomembno, da skušamo stvari poenostaviti in ne komplicirati z vključevanjem naprednejših funkcionalnosti, kot so drsniki in podobno. Raziskave namreč kažejo, da imajo respondenti na mobilnih napravah težave pri pravilnem uporabljanju teh funkcij, saj zahtevajo visoko stopnjo spretnosti. Prav tako lahko to respondentu vzame več časa, kot preprostejši formati. Če je le možno, je tako najbolj priporočljivo uporabljati radio gumbe, potrditvena polja ali polja z besedilom.

4. Izogibajmo se tabelam

Ankete predstavljene v obliki tabel so namenjene za učinkovito izrabo prostora z oblikovanjem vprašanj in kategorij odgovorov v tabelo oziroma matriko. Vendar pa ima uporaba tabel na vseh napravah določene pomanjkljivosti. Raziskovalci so na primer ugotovili, da pri matrikah anketiranci pogosto izberejo isti, po navadi srednji, odgovor za vsako postavko v matriki, kar vodi v 'nerazlikovanje' (angl. nondifferentiation), oz. tudi tako imenovani »straightlining«. Ta težava kakovosti podatkov je še bolj izrazita na mobilnih napravah, saj tabele pogosto poleg vertikalnega drsenja zahtevajo tudi horizontalno, kar lahko pomeni, da vsa vprašanja in odgovori morda ne bodo vidni hkrati. To lahko povzroči, da bodo respondenti zapustili anketo.

Da se izognemo težavam, ki so povezane s tabelami, veliko orodij za spletno anketiranje, med njimi tudi 1KA, omogoča prilagoditev vprašanj tipa tabele za mobilne naprave. Več >>

5. Več vprašanj na isti zaslon

Glede na to, da tabele za mobilne ankete niso idealne, je bolje postaviti več vprašanj na isti zaslon. V preteklosti je bilo za spletne ankete popularno, da je bilo vsako vprašanje na svoji strani oz. zaslonu. Vendar pa lahko zaradi počasnejšega nalaganja strani na mobilnih telefonih s tem nepotrebno obremenjujemo respondente. Temu se lahko izognemo tako, da vprašanja o isti temi postavimo na isto stran oz. zaslon.

6. Učinkovito izkoristimo zaslon pametnega telefona

Pametni telefoni imajo omejeno površino na zaslonu, zato je ta še toliko bolj dragocena. Izogibati se je potrebno vstavljanju raznih logov, oglaševanja in grafike (ki poleg tega vzamejo še več časa, da se stran naloži), saj lahko tako zasičimo zaslon. Navigacijski gumbi naj bodo na dnu zaslona, saj tako prisilimo anketirance, da se pomaknejo mimo vseh vprašanj in možnosti odgovorov; tako ničesar ne izpustijo.

7. Vabilo v anketo naj vsebuje edinstven URL

Od anketirancev ne smemo zahtevati, da morajo za dostop do ankete vnesti kodo za dostop oziroma geslo. S tem namreč ustvarimo še eno oviro pri izpolnjevanju ankete. To še posebej velja za anketirance na pametnih telefonih, saj vnos kode pomeni, da bodo morali preklapljati med vabilom v anketo, ki so ga prejeli v e-poštni predal in mobilnim spletnim brskalnikom. Za lažjo uporabniško izkušnjo raje uporabimo individualne URL-je za vsakega respondenta in tako se bo respondentu takoj po kliku na URL v vabilu odprla anketa, respondent pa bo lahko takoj pričel z izpolnjevanjem.

8. Anketirance povabimo k izpolnjevanju ankete preko SMS sporočila

V primeru, da imamo izrecno soglasje respondentov za pošiljanje tekstovnih sporočil, lahko poleg vabil po e-pošti, vabilo za izpolnjevanje ankete pošljemo tudi preko SMS sporočila. V sporočilo vključimo URL do ankete, respondent pa le klikne na URL v sporočilu.

Za nadaljnje branje o tej temi si lahko pogledate poročilo Ameriškega združenja za raziskovanje javnega mnenja (AAPOR).

 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.