Nastavitev statičnega uvoda

Pri urejanju vprašalnika lahko v nastavitvah uvoda določimo statičen prikaza uvoda

V primeru, da respondent klikne na nagovor, nato pa zapusti anketo in ne klikne ničesar več, dobi status '3' in se v bazi zabeleži kot neustrezna enota. Če tega ne želimo, lahko vklopimo statičen prikaz uvoda, kar pomeni, da se respondent, ki bo kliknil na anketo in se mu bo prikazal uvod, ne bo zabeležil kot respondent, dokler ne klikne na naslednjo stran. Respondent bo v tem primeru zabeležen v bazo šele, ko klikne na naslednjo stran.

Statičen prikaz uvoda je še posebej priporočljiv, če je anketa objavljena v obliki embeda (vdelave) na neki spletni strani ali če se želimo izogniti lažnim (računalniško generiranim) klikom na anketo.

Dodatno lahko v izogib lažnim klikom na anketo pri uvodu nastavimo prikaz in preverjanje s testom CAPTCHA, kjer mora respondent najprej dokazati, da ni robot (program). 

Primer ankete s preverjanjem testa CAPTCHA >>

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.