V 1KA lahko poleg osnovne ankete ustvarite še različne oblike naprednih vprašalnikov, ki jih nastavite v zavihku 'Napredni moduli'. Nastavite jih tako, da obkljukate želeno možnost. Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:   

  • Evalvacija strani - ta možnost razdeli vaš ekran na dva dela; tako lahko enostavno ocenjujete spletno mesto;
  • Samoevalvacija v šolah - sistem za podporo procesa evalvacije pedagoškega dela v šolah;
  • Kviz - možnost izdelave kvizov, testov in izpitov ter določanja vrednosti odgovorov (pravilnih odgovorov) in kalkulacij;
  • Telefonska anketa - podpora izvedbi, nadzoru in opravljanju telefonskega anketiranja;
  • Socialna omrežja - podpora zajemov egocentričnih socialnih omrežij vključno z Antonuccijevimi krogi;
  • Predstavitev - namenjena prikazovanju posameznih strani kot predstavitev oz. prezentacija; odgovori posameznikov se ne beležijo. 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.