Ali je besedilo uvodnega GDPR vprašanja možno spremeniti?

Besedila uvodnega GDPR vprašanja ni možno spremeniti. V primeru, da želite drugačno uvodno GDPR vprašanje, ga lahko ustvarite sami.

To storite tako, da najprej skrijete uvod in zaključek (klik na znak 'oko'), nato pa iz menija na levi strani izberete tip vprašanja en odgovor in ga nastavite kot obvezno vprašanje.

Tukaj nato vpišete poljubno besedilo in kot možna odgovora nastavite strinjanje in nestrinjanje z zbiranjem osebnih podatkov:

Respondent, ki se ne strinja z zbiranjem osebnih podatkov, mora na tem mestu zaključiti z anketo, respondent, ki se strinja z zbiranjem osebnih podatkov, lahko začne z izpolnjevanjem ankete.

To naredite tako, da uporabite pogoj (IF), ki ga najprej postavite pred prvo vprašanje oziroma uvod vaše ankete. Pogoj morate ustrezno nastaviti, da bodo respondenti, ki se strinjajo z zbiranjem osebnih podatkov, lahko začeli z izpolnjevanjem ankete.

Nato pa za respondente, ki se ne strinjajo z zbiranjem osebnih podatkov, na konec ankete vstavite še novo vprašanje: besedilo brez odgovora, kjer jim pojasnite, zakaj je anketa zanje zaključena. Na primer besedilo v obliki: »Niste sprejeli pogojev, zahtevanih za sodelovanje v anketi, zato ankete ne morete izpolnjevati. Hvala za vaš čas!«. Pri tem ne pozabite ustrezno nastaviti pogoja:

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.