Naključen prikaz vprašanj v anketi (randomizacija)

Naključen prikaz vprašanj v anketi (randomizacija) je uporaben predvsem za ustvarjanje kvizov, testov, itd., kjer želimo, da se respondentom odgovori, vprašanja ali bloki vprašanj prikažejo v različnem vrstnem redu. Pri tem imamo tri možnosti:

 1. Naključno razvrščanje odgovorov v vprašanju;
 2. Naključno razvrščanje vprašanj v bloku;
 3. Naključno razvrščanje blokov v vprašalniku z več bloki.

Bloki so na voljo le uporabnikom zasebnih paketov 2KA in 3KA.

1. Naključno razvrščanje odgovorov v vprašanju

Če želimo, da se odgovori v določenem vprašanju pokažejo v naključnem vrstnem redu, je postopek sledeč:

 • v zavihku 'UREJANJE' - 'Vprašalnik' kliknemo na orodno vrstico vprašanja (kliknemo na modro vrstico, kjer se nahaja ime vprašanja), za katerega želimo naključno razvrščanje odgovorov;
 • v urejevalniku vprašanja, ki se pojavi na desni strani, pri opciji 'Razvrščanje kategorij:' izberemo 'Naključno'.

Ob kliku na anketo bodo odgovori na to vprašanje vsakič prikazani v drugem vrstnem redu: Primer vprašanja z naključnim razvrščanjem odgovorov >> 

Z uporabo parapodatkov pa je mogoče slediti, kakšnemu vrstnemu redu vprašanj je bil izpostavljen določen respondent. Do teh podatkov dostopamo v zavihku 'PODATKI' - 'Pregledovanje', kjer pod 'dodatnimi nastavitvami' obkljukamo možnost 'Para podatki'. Za vsakega respondenta lahko vidimo, v kakšnem vrstnem redu so mu bili prikazani odgovori. Glej primer:

 • random Q1 pomeni, da so bili odgovori na vprašanje Q1 razvrščeni v naključnem vrstnem redu;
 • številke v posamezni vrstici pa povedo, v kakšnem vrstnem redu so bili določenemu respondentu prikazani odgovori.

2. Naključno razvrščanje vprašanj v bloku

Če želimo, da se v nekem bloku vprašanj vprašanja pokažejo v naključnem vrstnem redu:

 • najprej postavimo vprašanja v blok;
 • nato se s klikom na orodno vrstico tega bloka pomaknemo v urejevalnik bloka;
 • pod opcijo 'Naključno razvrsti vsebino bloka:' izberemo 'Vprašanja'.

Tak blok ne sme vsebovati prelomov strani.

Imamo tudi dodatno možnost določanja števila prikazanih vprašanj. Nastavimo lahko, da se respondentom prikažejo vsa vprašanja ali zgolj del, npr. naključnih 5 iz bloka 10 vprašanj. Več o tem in ostala podrobnejša navodila za strukturiranje vprašalnika v bloke si lahko ogledate v Priročniku >>

3. Naključno razvrščanje blokov v vprašalniku z več bloki

Če želimo, da se v vprašalniku, ki ima več blokov vprašanj, ti bloki respondentu pokažejo naključno, sledimo spodnjemu postopku:

 • vprašanja premaknemo v želene bloke;
 • ustvarimo še en glavni blok, v katerega postavimo vse bloke, za katere želimo randomizacijo;
 • glavni blok se mora začeti pred prvim blokom in končati za zadnjim blokom – postavitev blokov mora torej izgledati na tak način;
 • za tem kliknemo na orodno vrstico našega glavnega bloka in se pomaknemo v urejevalnik;
 • pri opciji 'Naključno razvrsti vsebino bloka' izberemo 'Bloki'.

Tak blok ne sme vsebovati prelomov strani.

Kot predlogo za vprašalnik, ki je strukturiran v bloke, lahko uporabite tudi primer ankete 'Strukturiranje v bloke' iz knjižnice anket (razdelek '1KA primeri tipskih vprašalnikov', 'Pogoji in filtri v anketah'), ki ga lahko kopirate in prilagodite.

Strukturiranost vprašanj v blokih je še bolj jasno vidna, če uporabite opcijo 'Prikaži skrčen pogled', ki se v pri urejanju vprašalnika nahaja v levem meniju pod 1. gumbom – Napredne nastavitve urejanja.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.