Naključen prikaz vprašanj v anketi (randomizacija)

Naključen prikaz vprašanj v anketi (randomizacija) je uporaben predvsem za ustvarjanje kvizov, testov, itd., kjer želimo, da se respondentom odgovori, vprašanja ali bloki vprašanj prikažejo v različnem vrstnem redu. Pri tem imamo tri možnosti:

 1. Naključno razvrščanje odgovorov v vprašanju;
 2. Naključno razvrščanje vprašanj v bloku;
 3. Naključno razvrščanje blokov v vprašalniku z več bloki.

1. Naključno razvrščanje odgovorov v vprašanju

Če želimo, da se odgovori v določenem vprašanju pokažejo v naključnem vrstnem redu, je postopek sledeč:

 • V zavihku 'UREJANJE' - 'Vprašalnik' kliknemo na orodno vrstico vprašanja (kliknemo na sivo vrstico, kjer se nahaja ime vprašanja), za katerega želimo naključno razvrščanje odgovorov;
 • V nastavitvah vprašanja, ki se pojavi na desni strani, pri opciji 'Razvrsti odgovore' v roleti izberemo 'Naključno'.

Ob kliku na anketo bodo odgovori na to vprašanje vsakič prikazani v drugem vrstnem redu: Primer vprašanja z naključnim razvrščanjem odgovorov >> 

Z uporabo parapodatkov pa je mogoče slediti, kakšnemu vrstnemu redu vprašanj je bil izpostavljen določen respondent. Do teh podatkov dostopamo v zavihku 'PODATKI' - 'Pregledovanje', kjer pod '+ Prikaz stolpcev' obkljukamo možnost 'Parapodatki respondentov'. Za vsakega respondenta lahko vidimo, v kakšnem vrstnem redu so mu bili prikazani odgovori. Glej primer:

 • Številke v posamezni vrstici pa povedo, v kakšnem vrstnem redu so bili določenemu respondentu prikazani odgovori.

2. Naključno razvrščanje vprašanj v bloku

Če želimo, da se v nekem bloku vprašanj vprašanja pokažejo v naključnem vrstnem redu:

 • Najprej postavimo vprašanja v blok;
 • Nato se s klikom na gumb "svinčnik", ki se nahaja na desni strani bloka, pomaknemo v nastavitve bloka;
 • Pod opcijo 'Naključno razvrsti vsebino bloka:' izberemo 'Vprašanja'.

Tak blok ne sme vsebovati prelomov strani.

Imamo tudi dodatno možnost določanja števila prikazanih vprašanj. Nastavimo lahko, da se respondentom prikažejo vsa vprašanja ali zgolj del, npr. naključnih 5 iz bloka 10 vprašanj. Več o tem in ostala podrobnejša navodila za strukturiranje vprašalnika v bloke si lahko ogledate v Priročniku >>

3. Naključno razvrščanje blokov v vprašalniku z več bloki

Če želimo, da se v vprašalniku, ki ima več blokov vprašanj, ti bloki respondentu pokažejo naključno, sledimo spodnjemu postopku:

 • Vprašanja premaknemo v želene bloke;
 • Ustvarimo še en glavni blok, v katerega postavimo vse bloke, za katere želimo randomizacijo;
 • Glavni blok se mora začeti pred prvim blokom in končati za zadnjim blokom – postavitev blokov mora torej izgledati na tak način;
 • Za tem kliknemo na gumb "svinčnik", ki se nahaja na desni strani glavnega bloka (Block 1) in se pomaknemo v nastavitve;
 • Pri opciji 'Naključno razvrsti vsebino bloka' izberemo 'Bloki'.

Tak blok ne sme vsebovati prelomov strani.

Kot predlogo za vprašalnik, ki je strukturiran v bloke, lahko uporabite tudi primer ankete 'Strukturiranje v bloke' iz knjižnice anket (razdelek '1KA vprašalniki', 'Pogoji in filtri v anketah'), ki ga lahko kopirate in prilagodite.

Strukturiranost vprašanj v blokih je še bolj jasno vidna, če uporabite opcijo 'Skrčen pogled', ki se v pri urejanju vprašalnika nahaja nad samim vprašalnikom, desno zgoraj.


Nekatere opisane funkcionalnosti so na voljo za uporabnike individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.