Zakaj vprašanja niso oštevilčena zaporedno?

Ko v anketo vstavljate vprašanja, ta dobijo svojo oznako oz. oštevilčenje (Q1, Q2 ...). To so zgolj oznake spremenljivk, ki jih lahko poljubno spremenite (npr. email...). Vsebina te oznake ne vpliva na zbiranje podatkov ali karkoli drugega v zvezi s podatki, saj je oštevilčevanje spremenljivk (angl. numbering) zgolj administrativna funkcija.

Načeloma se oštevilčevanje generira avtomatsko po vrsti, če pa vmes spreminjate zaporedje vprašanj oz. kakšno vprašanje izbrišete, se zaporedje poruši.

Vrstni red ponovno vzpostavite s preštevilčenjem celotnega vprašalnika, kar poženete v zavihku 'UREJANJE' - 'Vprašalnik', v Naprednih nastavitvah urejanja (ikona treh pikic nad vprašalnikom), s klikom na ikono v obliki znaka # - 'Preštevilči' . V primeru, da ste imena spremenljivk predhodno sami spreminjali, bodo le-ta ostala nespremenjena.

Izklop avtomatskega preštevilčevanja:

V zavihku 'UREJANJE' - 'Nastavitve' - 'Osnovne nastavitve' v sklopu Številčenje vprašanj je možnost izklopa avtomatskega preštevilčevanja (privzeto je vklopljeno avtomatsko preštevilčevanje). Tako se v primeru, da spreminjate zaporedje vprašanj oz. kakšno vprašanje izbrišete, vprašanja ne bodo avtomatsko preštevilčila, ampak je potrebno ročno klikniti na opcijo 'Preštevilči'.

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.