Vizualna analogna skala

V vprašalnik lahko vključite tip vprašanja 'vizualna analogna skala', ki ga najdete med oblikami postavitve pri vprašanju tipa 'kategorije - en odgovor'.

Vizualna analogna skala (VAS) omogoča prikaz odgovorov na lestvici v obliki vizualnih odgovorov (emotikonov).

Vprašanje postavimo tako, da v vprašalnik postavimo vprašanje tipa 'kategorije – en odgovor'. V nastavitvah vprašanja na desni strani, v zavihku 'Osnovno', pri nastavitvi 'Postavitev' izberemo možnost 'Vizualna analogna skala'.

V nastavitvah vprašanja, na desni, se nam dodatno prikaže nastavitev 'Število odgovorov', kjer lahko izbirate med 2 in 7 odgovori.

Primer ankete z uporabo vprašanja vizualna analogna skala >>

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.