Antispam politika

I. SPLOŠNO

Antispam politika je del splošnih pogojev uporabe 1KA, s katerimi se morate strinjati, če pristanete na Antispam politiko.

Pri uporabi storitev 1KA.si ni dovoljeno širiti vsebin, ki spadajo v najširšo definicijo spam-a, torej neželene elektronske komunikacije ali smetja. V praksi to pomeni, da uporaba e-mail naslovov brez dovoljenja naslovnika za potrebe anketiranja ni dovoljena. Uporabniki lahko vabila k sodelovanju v raziskavi pošiljajo samo naslovnikom, ki so se predhodno na nek veljaven način strinjali s tem ali pa je iz konteksta določene ankete nesporno razvidno, da gre za določeno interno evalvacijo uporabnikov, katerih elektronski naslovi so bili zbrani v povezanem administrativnem postopku organizacije, v kateri imate vsa potrebna pooblastila in dovoljenja za razpolaganje z email naslovi.

Pri tem se upošteva Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ki email naslov, vezan na posameznika, šteje za osebni podatek in kjer je obdelava osebnih podatkov (npr. zbiranje, vpis, urejanje itd.) dovoljena le, če obdelavo določa zakon ali če je zanjo podana osebna privolitev posameznika.

Uporabnik mora zato zagotoviti, da ne bo z uporabo sistema 1KA zlorabljal zasebnosti ali kako drugače škodoval naslovnikom, npr. za pošiljanje neželenih vsebin ali kakšne druge nedovoljene namene. Poleg tega storitev 1KA.si za pošiljanje e-mail sporočil ni dovoljeno uporabljati v namene neposrednega trženja ali prodaje.

II. PONAREJANJE ("SPOOFING")

Pri pošiljanju e-mail sporočil prek storitve 1KA.si mora uporabnik vedno uporabiti veljaven in delujoč e-mail naslov, ki predstavlja pošiljatelja. Poleg tega mora biti iz tega naslova razvidno, da gre za isto osebo ali organizacijo, ki so ji naslovniki predhodno podali dovoljenje za prejemanje vabil za sodelovanje v raziskavi. Prepovedano je kakršnokoli ponarejanje ("spoofing") e-mail naslovov, kjer uporabnik skuša prikazati, da je bilo sporočilo poslano iz tretjega e-mail naslova, ki 1) ne obstaja ali 2) uporabnik nima dovoljenja, da bi pošiljal sporočila v imenu tega tretjega e-mail naslova, kar pomeni, da gre za nepooblaščeno zlonamerno predstavljanje s tujo identiteto.

III. SPAM VSEBINE

Uporabnik mora zagotoviti, da e-mail sporočila, poslana prek storitve 1KA, nimajo takšne vsebine, ki bi povzročila, da bi pristojni operaterji med spam uvrstili večji delež poslanih sporočil, kot je to tipično za to internetno dejavnost. Če upravitelji storitve 1ka.si zaznajo, da uporabnik pri pošiljanju e-mail sporočil sproži več spam opozoril, kot je to tipično pričakovano, si pridržujemo pravico, da uporabniku onemogočimo možnost pošiljanja e-mail sporočil. Poleg tega poslana sporočila ne smejo vključevati vsebin, ki so kakorkoli v nasprotju z določili pogojev uporabe storitve 1KA.si

IV. MOŽNOST ZAVRNITVE ("OPT-OUT")

E-mail sporočila, poslana prek storitve 1KA.si, vsebujejo povezavo, ki naslovniku omogoča zavrnitev uporabe njegovega e-naslova v namene nadaljnjega pošiljanja elektronskih sporočil, ki ga vabijo k sodelovanju v tej anketi. Uporabnik zagotavlja, da ne bo skušal odstraniti, skriti ali kako drugače onemogočiti vidnosti in delovanja povezave, ki naslovnikom omogočajo takšno zavrnitev.

V. KONČNE DOLOČBE

Pri uporabljanju storitve 1KA za pošiljanje e-mail sporočil se uporabnik zavezuje, da s svojim delovanjem ne bo kakorkoli škodoval informacijskemu sistemu, ki to storitev podpira, npr. ga preobremenil ali poškodoval.

V primeru kršitev pogojev antispam politike, ki so predpogoj za uporabo storitve 1KA, lahko 1KA odgovarjajočo anketo omeji ali odstrani.

Dodatna pojasnila o regulaciji email komunikacije s strani veljavne zakonodaje in etičnih kodeksov podajamo v pogostem vprašanju Ali lahko emaile z vabilom k sodelovanju v anketi pošiljam komurkoli? >>

Ljubljana, 2013

Posodobljeno: oktober, 2014

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.