Predlogi odgovorov

Predloge odgovorov lahko uporabimo pri vprašanjih tipa 'Kategorije - En odgovor' in 'Tabela - En odgovor'. Nastavimo jih tako, da odpremo napredni urejevalnik vprašanja s klikom na orodno vrstico vprašanja ali na gumb 'svinčnik'.

 

Izbiramo lahko med osmimi vnaprej pripravljenimi skupinami odgovorov:

  • veljavnost;
  • strinjanje;
  • všečnost;
  • hitrost;
  • količina;
  • ne - da;
  • težavnost;
  • zadovoljstvo.

Če npr. izberemo strinjanje in imamo nastavljeno 'Število odgovorov - vodoravno' 5, se bodo labele odgovorov prikazale v naslednji obliki: 'Sploh se ne strinjam', 'Se ne strinjam', 'Niti niti', 'Se strinjam' in 'Povsem se strinjam'.

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.