Izdelava podvzorcev: slučajna polovica vzorca dobi eno vprašanje, druga polovica pa drugo

Anketo lahko v orodju 1KA razdelimo tudi na dva ali več delov. To naredimo tako, da v zavihku 'UREJANJE' - 'Vprašalnik' pred vsakim sklopom oz. delom ankete postavimo pogoje in za izbrano spremenljivko pogoja s spustnega seznama izberemo 'Naključne skupine'. Nato z naslednjega spustnega seznama izberemo število skupin, z zadnjega spustnega seznama pa izberemo skupino, kateri se bodo prikazala vprašanja v izbranem pogoju.

V vsakega izmed pogojev (IF) umestimo tista vprašanja, za katera ocenimo, da spadajo v izbrane skupine, nekatera vprašanja pa lahko ostanejo za vse skupine ista. Teh vprašanj ne vključimo v noben pogoj.

Naključna skupina (podvzorec) je določena na podlagi zaporedne številke respondenta in velja za celoten proces izpolnjevanja vprašalnika. Če imamo na primer pri dveh različnih vprašanjih določene štiri naključne podvzorce, prvi respondent pri obeh pogojih pripada naključnemu podvzorcu 1, drugi respondent spet pri obeh pogojih podvzorcu 2 itd.


Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.