Izdelava podvzorcev: slučajna polovica vzorca dobi eno vprašanje, druga polovica pa drugo

Anketo lahko v orodju 1KA razdelimo tudi na dva ali več delov. To naredimo tako, da v zavihku 'UREJANJE' - 'Vprašalnik' pred vsakim sklopom oz. delom ankete postavimo pogoje in za izbrano spremenljivko v spustnem seznamu izberemo 'Naključne skupine'. S klikom na pogoj se nam odpre urejevalnik, kjer v prvi roleti izberemo naključne skupine, nato določimo število skupin oz. vzorce na katere želimo razdeliti vprašanja. Nato še določimo za katero skupino.

V vsakega izmed pogojev (IF) umestimo tista vprašanja, za katera ocenimo, da spadajo v izbrane skupine, nekatera vprašanja pa lahko ostanejo za obe skupini ista. Teh vprašanj ne vključimo v noben pogoj.

Naključna skupina (podvzorec) je določena na podlagi zaporedne številke respondenta in velja za celoten proces izpolnjevanja vprašalnika. Če imamo na primer pri dveh različnih vprašanjih določene 4 naključne podvzorce, prvi respondent pri obeh pogojih pripada naključnemu podvzorcu 1, drugi respondent spet pri obeh pogojih podvzorcu 2 itd.

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.