fbpx Izdelava podvzorcev: slučajna polovica vzorca dobi eno vprašanje, druga polovica pa drugo | 1KA
+
Ustvari anketo

Izdelava podvzorcev: slučajna polovica vzorca dobi eno vprašanje, druga polovica pa drugo

Anketo lahko v orodju 1KA razdelimo tudi na dva ali več delov. To naredimo tako, da v zavihku 'UREJANJE' - 'Vprašalnik' pred vsakim sklopom oz. delom ankete postavimo pogoje in za izbrano spremenljivko v spustnem seznamu izberemo 'Naključne skupine'. S klikom na pogoj se nam odpre urejevalnik, kjer v prvi roleti izberemo naključne skupine, nato določimo število skupin oz. vzorce na katere želimo razdeliti vprašanja. Nato še določimo za katero skupino.

V vsakega izmed pogojev (IF) umestimo tista vprašanja, za katera ocenimo, da spadajo v izbrane skupine, nekatera vprašanja pa lahko ostanejo za obe skupini ista. Teh vprašanj ne vključimo v noben pogoj.

Naključna skupina (podvzorec) je določena na podlagi zaporedne številke respondenta in velja za celoten proces izpolnjevanja vprašalnika. Če imamo na primer pri dveh različnih vprašanjih določene štiri naključne podvzorce, prvi respondent pri obeh pogojih pripada naključnemu podvzorcu 1, drugi respondent spet pri obeh pogojih podvzorcu 2 itd.

Uporaba naključnih skupin in ostalih pogojev je na voljo le uporabnikom zasebnih paketov 2KA in 3KA.