Komentarji omogočajo učinkovit razvoj vprašalnika, podpirajo delo v skupini in obravnavo pripomb testnih respondentov.

Posebej priporočamo, da pred začetkom ankete testnim respondentom pošljete testno anketo. URL za testne vnose se nahaja v zavihku 'TESTIRANJE' - 'Diagnostika', do njega pa lahko dostopate tudi s klikom na ikono 'Testni vnos' na vrhu strani. Če želite v testni anketi vklopiti komentarje, lahko to storite v sami testni anketi ali pa v nastavitvah komentarjev. Obstaja tudi bližnjica do vklopa komentarjev, in sicer s klikom na pogovorno okno, preko modre ikone na desni strani (pod imenom vašega profila)

'Komentarje' ankete lahko nastavite na več načinov, preko zavihka 'UREJANJE' - 'Nastavitve' - 'Komentarji', preko ikone za komentarje in preko zavihka 'TESTIRANJE' - 'Komentarji'. Na voljo so vam naslednje možnosti:

  • Splošni komentarji urednikov, pri tej opciji se v anketi na vsaki strani pojavi okno za komentarje, tako da lahko uredniki tekom izpolnjevanja ankete še komentirajo celotno anketo ali več vprašanj skupaj;
  • Komentarji urednikov za vsako vprašanje, kjer lahko uredniki komentirajo vsako vprašanje posebej znotraj urejanja vprašalnika in ne v testni anketi;
  • Splošni komentarji respondentov v testni anketi, ta opcija omogoča respondentom komentiranje celotnega vprašalnika, posamezne strani v vprašalniku ali pa več vprašanj skupaj;
  • Komentarji respondentov v testni anketi na vsako vprašanje, kjer se pod vsakim vprašanjem odpre dodatno polje, v katerega lahko respondenti vpišejo svoj komentar.

S klikom na gumb 'Pokaži napredne nastavitve', v zavihku 'UREJANJE' - 'Nastavitve' - 'Komentarji',  pa lahko nastavljamo tudi privzete nastavitve za predogled in testni vnos, oblaček za komentarje avtorjev na anketo, opombe na vprašanje v zavihku komentarji, oblaček za komentarje avtorjev na vsako vprašanje posebej, dodatno okno pod vprašanji za komentarje respondentov, dodatne nastavitve za komentarje respondentov ter splošno o komentarjih. Po izbiri nastavitev morate vedno 'Shraniti spremembe'. V tej možnosti lahko tudi pobrišete vse vnose oz. vse komentarje iz vaše ankete.

Vsi komentarji se prikažejo v zavihku 'TESTIRANJE' - 'Komentarji'Vprašanja lahko urejamo in popravljamo kar v vmesniku s preprostim klikom nanje. Tu lahko tudi odgovorimo na komentarje. Ko komentarje pregledamo in jih morebiti upoštevamo, izberemo status komentarja 'Razreši'. S klikom na 'Dodaj komentar na vprašanje' pa lahko odgovarjamo na komentarje urednikov ankete.

Povezave:

<< Nazaj na TESTIRANJE

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.