Komentarji omogočajo učinkovit razvoj vprašalnika, podpirajo delo v skupini in obravnavo pripomb testnih respondentov.

Posebej priporočamo, da pred začetkom ankete testnim respondentom pošljete poskusno anketo. URL za testne vnose se nahaja v zavihku 'OBJAVA', do njega pa lahko dostopate tudi preko ikone v obliki monitorja na desni strani imena vaše ankete na vrhu zaslona. Če želite v testni anketi vklopiti komentarje, lahko to storite v sami testni anketi ali pa v nastavitvah komentarjev. Obstaja tudi bližnjica do vklopa komentarjev, in sicer ikona v obliki oblačka, ki se nahaja na skrajni desni strani zaslona (pod vašim uporabniškim imenom).

'Komentarje' ankete lahko nastavite na več načinov, preko zavihka 'UREJANJE' - 'Nastavitve' - 'Komentarji', preko ikone za komentarje desno od glavnega menija in preko zavihka 'TESTIRANJE' - 'Komentarji'. Na voljo so vam naslednje možnosti:

  • Splošni komentarji urednikov, pri tej opciji se v anketi na vsaki strani pojavi okno za komentarje, tako da lahko uredniki tekom izpolnjevanja ankete še komentirajo celotno anketo ali več vprašanj skupaj;
  • Splošni komentarji respondentov v testni anketi, ta opcija omogoča respondentom komentiranje celotnega vprašalnika, posamezne strani v vprašalniku ali pa več vprašanj skupaj;
  • Komentarji urednikov na vsako vprašanje, kjer lahko uredniki komentirajo vsako vprašanje posebej znotraj urejanja vprašalnika in ne v testni anketi;
  • Komentarji respondentov v testni anketi na vsako vprašanje, kjer se pod vsakim vprašanjem odpre dodatno polje, v katerega lahko respondenti vpišejo svoj komentar.

V naprednih nastavitvah lahko bolj podrobno nastavite privzete nastavitve za predogled in testni vnos ter oblačke in vnosna polja za komentarje urednikov in respondentov na anketo in vprašanja. V tej možnosti lahko tudi pobrišete vse vnose oz. vse komentarje iz vaše ankete.

Vsi komentarji se prikažejo v zavihku 'TESTIRANJE' - 'Komentarji', vsak komentar lahko preberete, ga morebiti upoštevate in sproti tudi popravite vprašanje ali anketo, komentarje urednikov pa lahko dodatno še komentirate.

Povezave:

<< Nazaj na TESTIRANJE

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.