Prenos vrednosti odgovora (data piping)

Video vodič prikazuje uporabo funkcionalnosti data piping, ki prenese vrednost odgovora prvega vprašanja v besedilo drugega vprašanja.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.