Če kliknete na zavihek 'ANALIZE' - 'Statistike' in iz spustnega menija ('Izberite:'), kliknete na Frekvence, se generirajo sumarne tabele vseh spremenljivk ankete.

 

V vsaki tabeli so navedene frekvence odgovora in odstotki, poleg pa se še veljavni odstotek, ki ponazarja porazdelitev odgovorov samo glede na tiste anketirance, ki so odgovorili na izbrano vprašanje. Glede na tip spremenljivke se generirajo še dodatne statistike, pri ordinalnih spremenljivkah se tako izpišeta še povprečje ter standardni odklon. Tip spremenljivke lahko poljubno tudi spreminjate pri vsaki tabeli posebej (desno zgoraj nad tabelo).

 

Vsako posamezno tabelo si lahko ogledate v novem oknu, in sicer lahko izberete med možnostmi opisne statistike, osnovne frekvence ter grafi. Pri ordinalnih spremenljivkah je možno izbrati še sumarne frekvence ali dopolnjene frekvence. Do vseh teh dodatnih možnosti dostopate s klikom na ikono pod oznako vprašanja (npr. Q1, Q2, spol ipd.).

Vsako posamezno tabelo se da izvoziti v formatih PDF, MS word ali MS Excel, omogočeno pa je tudi direktno tiskanje. Večina vprašanj omogoča tudi ogled grafa. Vsak tak graf ali tabelo lahko enostavno dodate v svoje poročilo po meri (klik na ikono zvezdice levo od imena spremenljivke).

 

Tabele s frekvencami lahko tudi analizirate z naprednimi možnostmi in jih tako filtrirate glede na segmente, zoom, skupine, spremenljivke, pogoje, manjkajoče vrednosti, obdobje ter statuse enot.

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.