fbpx Frekvence | 1KA
+
Ustvari anketo

Frekvence

Če kliknete na zavihek 'ANALIZE' - 'Statistike' in iz spustnega menija ('Izberite:'), kliknete na 'Frekvence', se generirajo sumarne tabele vseh spremenljivk ankete.

V vsaki tabeli so navedene frekvence odgovora in odstotki, poleg pa je še veljavni odstotek, ki ponazarja porazdelitev odgovorov samo glede na tiste anketirance, ki so odgovorili na izbrano vprašanje. Glede na tip spremenljivke se generirajo še dodatne statistike, pri ordinalnih spremenljivkah se tako izpišeta še povprečje ter standardni odklon. Tip spremenljivke lahko poljubno tudi spreminjate pri vsaki tabeli posebej (desno zgoraj nad tabelo).

Vsako posamezno tabelo si lahko ogledate v novem oknu, in sicer lahko izberete med možnostmi opisne statistike, osnovne frekvence ter grafi. Pri ordinalnih spremenljivkah je možno izbrati še sumarne frekvence ali dopolnjene frekvence. Do vseh teh dodatnih možnosti dostopate s klikom na ikono pod oznako vprašanja (npr. Q1, Q2, spol ipd.).

Uporabniki zasebnih paketov 2KA in 3KA lahko vsako tabelo izvozijo v formatih PDF, MS Word ali MS Excel, omogočeno pa je tudi direktno tiskanje. Večina vprašanj omogoča tudi ogled grafa. Vsak tak graf ali tabelo lahko enostavno dodate v svoje poročilo po meri (klik na ikono zvezdice - 'Vključi v poročilo' pod posamezno tabelo ali grafom). Poročila po meri so na voljo le uporabnikom zasebnega paketa 3KA.

Tabele s frekvencami lahko uporabniki zasebnih paketov 2KA in 3KA tudi analizirate z naprednimi možnostmi in jih tako filtrirate glede na segmente, zoom, skupine, spremenljivke, pogoje, manjkajoče vrednosti, obdobje ter statuse enot.

V zgornjem desnem kotu v obliki 'koleščka' se nahajajo tudi nastavitve analiz. Tukaj lahko nastavite:

 • Splošni prikaz analiz:
  • Med drugim lahko določite kateri tipi vprašanj in kategorij so prikazani (kategorije vprašanj, kategorija drugo, števila, besedilna vprašanja) - privzeto je prikazano vse.
 • Splošne nastavitve analiz:
  • Nastavitve decimalk.
 • Nastavitve grafov:
  • Poravnava,
  • Velikost pisave,
  • Položaj numerusa,
  • Prikaz povprečja na grafu.