Če kliknete na zavihek 'ANALIZE' - 'Statistike' in iz spustnega menija ('Izberite:'), kliknete na 'Frekvence', se generirajo sumarne tabele vseh spremenljivk ankete.

V vsaki tabeli so navedene frekvence odgovora in odstotki, poleg pa je še veljavni odstotek, ki ponazarja porazdelitev odgovorov samo glede na tiste anketirance, ki so odgovorili na izbrano vprašanje. Glede na tip spremenljivke se generirajo še dodatne statistike, pri ordinalnih spremenljivkah se tako izpišeta še povprečje ter standardni odklon. Tip spremenljivke lahko poljubno tudi spreminjate pri vsaki tabeli posebej (desno zgoraj nad tabelo).

Vsako vprašanje si lahko ogledate v novem oknu, kjer se odvisno od tipa vprašanja prikaže tabela, v kateri so lahko predstavljene sumarne frekvence, dopolnjene frekvence, opisne statistike ali osnovne frekvence.

Uporabniki individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabniki poslovnih paketov za skupine lahko vsako tabelo izvozijo v formatih PDF, MS Word ali MS Excel. Dodatno lahko ti uporabniki statistike analizirate z naprednimi možnostmi in jih tako filtrirate glede na segmente, zoom, skupine, spremenljivke, pogoje, manjkajoče vrednosti, obdobje ter statuse enot.

V zgornjem desnem kotu v obliki 'koleščka' se nahajajo tudi nastavitve analiz. Tukaj lahko nastavite:

 • Splošni prikaz analiz:
  • Med drugim lahko določite, kateri tipi vprašanj in kategorij so prikazani (kategorije vprašanj, kategorija drugo, števila, besedilna vprašanja) - privzeto je prikazano vse.
 • Splošne nastavitve analiz:
  • Nastavitve decimalk.
 • Nastavitve grafov:
  • Poravnava,
  • Velikost pisave,
  • Položaj numerusa,
  • Prikaz povprečja na grafu.

Nekatere opisane funkcionalnosti so na voljo za uporabnike individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.