Kako nastavim, da se respondentu ob zaključku ankete odpre določena spletna stran?

V zaključku vprašalnika imamo na voljo nastavitev, ki omogoča, da se respondentu ob zaključku izpolnjevanja ankete odpre določena spletna stran (npr. spletna stran podjetja ali organizacije).

To storimo tako, da v zavihku 'UREJANJE' – 'Vprašalnik' kliknemo za 'Zaključek' (zadnje vprašanje oz. nagovor v anketi). Odpre se nam urejevalnik, kjer na desni strani pri opciji 'Ob koncu ankete' izberemo 'Skoči na povezavo'. V polje URL vstavimo URL spletne strani, na katero želimo preusmeriti respondenta po zaključenem izpolnjevanju ankete.

Primer ankete, kjer se po zaključku izpolnjevanja odpre spletna stran Centra za družboslovno informatiko >>

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.