Kombinirana tabela

V vprašalnik lahko vključite tip vprašanja 'Kombinirana tabela', ki ga najdete med vsemi tipi vprašanj. Kombinirana tabela omogoča kombinacijo različnih tipov vprašanj, kot so: En odgovor, Več odgovorov, Besedilo, Število in Datum.

Pri vsakem tipu vprašanj imate več vrst nastavitev:

Pri 'En odgovor' lahko nastavite:

 • število odgovorov vodoravno, izbirate lahko od 1 do 20;
 • postavitev odgovorov, lahko izberete obliko klasične tabele ali pa izbiro izpisa odgovorov v obliki rolete;
 • spremenite maksimalno širino vprašanja (podtabele): od 10 % do 60 %;
 • določite lahko še, komu je vidno vprašanje, lahko ga uporabite tudi za naknadno urejanje tabele v podatkih in ga zato označite kot vidnega samo administratorjem.

Za 'Več odgovorov' lahko nastavite:

 • število odgovorov vodoravno, kjer so na voljo števila od 1 do 20;
 • postavitev odgovorov, lahko izberete obliko klasične tabele ali pa izbiro izpisa odgovorov v obliki rolete;
 • spremenite maksimalno širino vprašanja (podtabele): na 10 % do 60 %;
 • nastavite lahko tudi vidnost vprašanja, prednastavljena je vidnost vprašanja vsem.

Za 'Besedilo' lahko nastavite:

 • število odgovorov vodoravno, kjer lahko izbirate med števili od 1 do 20;
 • širino polja za vnos besedila, izbirate lahko med vrednostmi od 1 do 9;
 • število vrstic polja za vnos besedila, izberete lahko od 1 do 10 vrstic;
 • spremenite maksimalno širino vprašanja (podtabele): na 10 % do 60 %;
 • vidnost vprašanja.

Pri tipu vprašanja 'Število' lahko nastavite:

 • število odgovorov vodoravno, kjer lahko izbirate med števili od 1 do 20;
 • polje za vpis vrednosti lahko omejite na število celih mest, izbirate lahko med 1 in 10;
 • omejite lahko tudi število decimalnih mest, kjer lahko izberete od 0 do 10;
 • spremenite maksimalno širino vprašanja (podtabele): na 10 % do 60 %;
 • vidnost vprašanja.

Tip vprašanja 'Datum' se prikaže v obliki koledarčka, kjer respondent lahko označi celoten datum (dan, mesec, leto). Poleg koledarčka se prikaže še polje, v katerem se ob izbiri tudi prikaže datum. Nastavite lahko:

 • število odgovorov vodoravno, kjer lahko izbirate med števili od 1 do 20;
 • širino polja, kjer se bo izpisal datum, izbirate lahko med 1 in 9;
 • število vrstic polja, izberete lahko od 1 do 10 vrstic;
 • vidnost vprašanja;
 • spremenite maksimalno širino vprašanja (podtabele): na 10 % do 60 %;
 • nastavite lahko še spodnjo in zgornjo mejo prikaza letnic.

Kombinirana tabela omogoča tudi enostaven pregled nad samimi podatki v zavihku 'Podatki' - 'Pregledovanje'.


Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


 

Povezave

 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.