fbpx Kombinirana tabela | 1KA
+
Ustvari anketo

Kombinirana tabela

V vprašalnik lahko vključite tip vprašanja 'Kombinirana tabela', ki ga najdete med vsemi tipi vprašanj. Na voljo je le uporabnikom zasebnih paketov 2KA in 3KA. Kombinirana tabela omogoča kombinacijo različnih tipov vprašanj, kot so: En odgovor, Več odgovorov, Besedilo, Število in Datum.

Pri vsakem tipu vprašanj imate več vrst nastavitev:

Pri 'En odgovor' lahko nastavite:

 • število odgovorov vodoravno, izbirate lahko od 1 do 20;
 • postavitev odgovorov, lahko izberete obliko klasične tabele ali pa izbiro izpisa odgovorov v obliki rolete;
 • spremenite maksimalno širino vprašanja (podtabele): na 10 % do 60%;
 • določite lahko še, komu je vidno vprašanje, lahko ga uporabite tudi za naknadno urejanje tabele v podatkih in ga zato označite za vidnega administratorjem.

Za 'Več odgovorov' imate možnost nastavitve:

 • število odgovorov vodoravno, kjer so na voljo števila od 1 do 20;
 • postavitev odgovorov, lahko izberete obliko klasične tabele ali pa izbiro izpisa odgovorov v obliki rolete;
 • spremenite maksimalno širino vprašanja (podtabele): na 10 % do 60%;
 • nastavite lahko tudi vidnost vprašanja, prednastavljena je vidnost vprašanja vsem.

Za 'Besedilo' so naslednje nastavitve:

 • število odgovorov vodoravno, kjer lahko izbirate med števili od 1 do 20;
 • širino polja za vnos besedila, izbirate lahko med vrednostmi od 1 do 9;
 • število vrstic polja za vnos besedila, izberete lahko od 1 do 10 vrstic;
 • spremenite maksimalno širino vprašanja (podtabele): na 10 % do 60%;
 • vidnost vprašanja.

Pri tipu vprašanja 'Število' so naslednje nastavitve:

 • število odgovorov vodoravno, kjer lahko izbirate med števili od 1 do 20;
 • polje za vpis vrednosti lahko omejite na število celih mest, izbirate lahko med 1 in 10;
 • omejite lahko tudi število decimalnih mest, kjer lahko izberete od 0 do 10;
 • spremenite maksimalno širino vprašanja (podtabele): na 10 % do 60%;
 • vidnost vprašanja.

Tip vprašanja 'Datum' se prikaže v obliki koledarčka, kjer respondent lahko označi celoten datum (dan, mesec, leto), poleg koledarčka se prikaže še polje, v katerem se ob izbiri tudi prikaže datum, nastavite lahko:

 • število odgovorov vodoravno, kjer lahko izbirate med števili od 1 do 20;
 • širino polja, kjer se bo izpisal datum, izbirate lahko med 1 in 9;
 • število vrstic polja, izberete lahko od 1 do 10 vrstic;
 • vidnost vprašanja;
 • spremenite maksimalno širino vprašanja (podtabele): na 10 % do 60%;
 • nastavite lahko še spodnjo in zgornjo mejo prikaza letnic.

Kombinirana tabela omogoča tudi enostaven pregled nad samimi podatki v zavihku 'Podatki' - 'Pregledovanje'.