Kombinirana tabela

V vprašalnik lahko vključite tip vprašanja 'Kombinirana tabela', ki ga najdete med vsemi tipi vprašanj. Kombinirana tabela omogoča kombinacijo različnih tipov vprašanj, kot so: En odgovor, Več odgovorov, Besedilo, Število in Datum.

Pri vsakem tipu vprašanj imate več vrst nastavitev:

 

Pri 'En odgovor' lahko nastavite:

število odgovorov vodoravno, izbirate lahko od 1 do 20,

postavitev odgovorv, lahko izberete obliko klasične tabele ali pa izbiro izpisa odgovorov v obliki rolete,

določite lahko še, komu je vidno vprašanje, lahko ga uporabite tudi za naknadno urejanje tabele v podatkih in ga zato označite za vidnega administratorjem.

 

Za 'Več odgovorov' imate možnost nastavitve:

število odgovorov vodoravno, kjer so na voljo števila od 1 do 20,

nastavite lahko tudi vidnost vprašanja, prednastavljena je vidnost vprašanja vsem.

 

Za 'Besedilo' so naslednje nastavitve:

število odgovorov vodoravno, kjer lahko izbirate med števili od 1 do 20,

širino polja za vnos besedila, izbirate lahko med vrednostmi od 1 do 9,

število vrstic polja za vnos besedila, izberete lahko od 1 do 10 vrstic,

vidnost vprašanja.

 

Pri tipu vprašanja 'Število' so naslednje nastavitve:

število odgovorov vodoravno, kjer lahko izbirate med števili od 1 do 20,

polje za vpis vrednosti lahko omejite na število celih mest, izbirate lahko med 1 in 10,

omejite lahko tudi število decimalnih mest, kjer lahko izberete od 0 do 10,

vidnost vprašanja.

 

Tip vprašanja 'Datum' se prikaže v obliki koledarčka, kjer respondent lahko označi celoten datum (dan, mesec, leto), poleg koledarčka se prikaže še polje, v katerem se ob izbiri tudi prikaže datum, nastavite lahko:

število odgovorov vodoravno, kjer lahko izbirate med števili od 1 do 20,

širino polja, kjer se bo izpisal datum, izbirate lahko med 1 in 9,

število vrstic polja, izberete lahko od 1 do 10 vrstic,

vidnost vprašanja,

nastavite lahko še spodnjo in zgornjo mejo prikaza letnic.

 

Kombinirana tabela omogoča tudi enostaven pregled nad samimi podatki v zavihku 'Podatki' - 'Pregledovanje'.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.