Prilagoditve za mobilno anketo

Spletno anketo ustvarjeno z orodjem 1KA lahko respondenti izpolnjujejo tudi preko mobilnega telefona. Zaradi manjšega zaslona so tako za optimalen prikaz ankete potrebne določene prilagoditve. Pri naprednejših in novih tipih vprašanj ali naprednejših postavitvah osnovnih tipov vprašanj (npr. image hotspot, drsnik, kombinirana tabela itd.) lahko pride na mobilnih napravah do določenih zamikov ali nepreglednosti. V tem primeru priporočamo uporabo osnovnih tipov vprašanj oz. osnovnih postavitev vprašanj.

Prilagoditev vprašanj tipa tabela

Respondentu, ki rešuje anketo na mobilnem telefonu, se nekatera vprašanja avtomatsko prilagodijo mobilnemu načinu.

Vprašanje tipa tabela in vsi podtipi ter postavitve vprašanja tipa tabela se na mobilnih napravah avtomatsko prikažejo v obliki niza osnovnih tipov vprašanj. Na primer, če imamo vprašanje tabela – en odgovor s 5 različnimi podvprašanji, se bo vprašanje na mobilnih napravah prikazalo v obliki niza 5 zaporednih vprašanj tipa kategorija – en odgovor.

Primer ankete s prilagojenim prikazom vprašanja tipa tabela (mobilni predogled) >>

Respondentu lahko omogočite tudi prikaz tabel v obliki avtomatskega razpiranja v zavihku 'UREJANJE' – 'Nastavitve' – 'Mobilne nastavitve'

Primer ankete s prilagojenim prikazom vprašanja tipa tabela – avtomatsko razpiranje (mobilni predogled) >>

Če izklopite mobilne prilagoditve (glejte zadnji odstavek), lahko prikažete tabelo tudi na mobilnih napravah v enaki obliki kot na spletu oz. uporabite katero izmed postopnih oblik prikazovanja vprašanj.

Pri urejanju naprednih tipi vprašanj in različnih postavitve tabel imate v zavihku 'UREJANJE' – 'Vprašalnik' na desni strani v zavihku 'Napredno' opcijo 'Postopno reševanje'. V primeru, da izberete 'NE', bo vprašanje pri izpolnjevanju preko mobilnega telefona avtomatsko prilagojeno kot zaporedna serija vprašanj tipa kategorija – en odgovor (oz. več odgovorov).

Na voljo je še 6 različnih tipov postopnega reševanja, ki si jih lahko ogledate na spodnji povezavi.

Primer ankete z različnim oblikami postopnega reševanja (predogled) >>

Primer ankete z različnim oblikami postopnega reševanja (mobilni predogled) >>

 

Prilagoditve slik in vprašanj z vnosnimi polji na mobilnih telefonih

Če imate v anketi slike, se te privzeto prikažejo ob odgovarjanju na anketo preko mobilne naprave in sicer se prilagodijo tako, da zasedejo maksimalno 100 % širine ekrana.

Na mobilnem telefonu se na 100% širino zaslona avtomatsko prilagodijo tudi vprašanja z vnosnim poljem (tipa vprašanj 'besedilo' in 'število'), ter gumbi za vprašanja tipa roleta in izbirni seznam.

Prilagoditev vprašanja tipa razvrščanje (rangiranje, ang. ranking)

V primeru, da je v vaši anketi vprašanje tipa 'Razvrščanje' in izbran način razvrščanja 'prestavljanje', 'premikanje' ali 'oštevilčevanje – spustni seznam', se pri izpolnjevanju ankete preko mobilnega telefona vprašanje avtomatsko prilagodi v način razvrščanja oziroma rangiranja 'oštevilčevanje – spustni seznam'.

Primer ankete z različnimi tipi razvrščanja (mobilni predogled) >> (za primerjavo poglejte tudi, kako tipi razvrščanja izgledajo na spletni verziji ankete).

Prilagoditev vprašanj z vodoravno postavitvijo kategorij

Če imate v anketi pri vprašanjih izbrano postavitev odgovorov 'vodoravno pod vprašanjem' ali 'vodoravno ob vprašanju', se na mobilni verziji zaradi velikosti zaslona postavitev avtomatsko prilagodi in spremeni v navpično postavitev.

Primer ankete z različnimi tipi postavitev kategorij(mobilni predogled) >> (za primerjavo poglejte tudi, kako tipi postavitve izgledajo na spletni verziji ankete)

Prilagoditev vprašanja tipa dvojna tabela

Pri tipu vprašanj 'Tabela en odgovor'- 'Dvojna tabela' se na mobilnem telefonu odgovori prikažejo kot zaporedna serija vprašanj tipa kategorija – en odgovor.  Zaradi preglednosti je med posameznimi odgovori na mobitelu vodoravna neprekidna črta, med posameznima tabelama pa črtkana črta.

Primer ankete s tipom vprašanja dvojna tabela(mobilni predogled) >>(za primerjavo poglejte tudi, kako tipi postavitve izgledajo na spletni verziji ankete)

Prilagoditev vprašanj z vstavljenim videom

Če ste v vprašanje v anketi vstavili video, se bo širina vključenega videa avtomatsko prilagodila in zožila na 100 % širine zaslona mobilnega telefona. Video bo tako respondentom prikazan v celoti, ne glede na to, kakšna je širina naprave, preko katere izpolnjuje anketo.

Primer ankete z vstavljenim videom(mobilni predogled) >>

Skrivanje radio in checkbox gumbov

Pri tipih vprašanj 'Kategorija – en odgovor' in 'Kategorija – več odgovorov' je na voljo dodatna možnost 'Skrij radio gumbe' oz. 'Skrij checkbox gumbe' pod 'UREJANJE' – 'Vprašalnik' na desni strani v zavihku 'Napredno' . Funkcionalnost je koristna za prilagajanje ankete na mobilne naprave, še posebej v primeru, ko gre za slikovne odgovore. V tem primeru lahko skrijete gumbe (radio ali checbox), respondent, ki bo izpolnjeval anketo na mobilnem telefonu pa bo s prstom izbral sliko oz. odgovor. Respondent bo na mobilnem telefonu lažje pritisnil na celoten odgovor ali sliko, kot na radio ali checkbox gumb, kjer mora biti bolj natančen. Pri kliku na radio/checkbox se tudi obarva celotno polje.

Primer ankete s skritimi radio in checkbox gumbi (mobilni predogled) >>

Spreminjanje velikosti radio in checkbox gumbov

V nastavitvah oblike je na voljo dodatna možnost spreminjanja velikosti radio in checkbox gumbov. Možnost je na voljo v zavihku 'UREJANJE' - 'Oblika', kjer v roleti pri opciji 'Izbira checkbox/radio gumbov' izberete želeno velikost gumbov, od 18 × 18 px do največ 55 × 55px. Funkcionalnost je še posebej priporočljiva v primeru anket na mobilnih napravah.

Primer ankete s privzeto velikostjo gumbov >>

Primer ankete s prilagojeno velikostjo gumbov (40 × 40px) >>

Predogled za mobilni telefon in tablico

Če bodo vašo anketo izpolnjevali preko različnih naprav (računalnika, mobilnega telefona ali tablice), lahko s predogledom preverite, kako se bo anketa prikazala na posamezni napravi. Na voljo imate poleg osnovnega predogleda tako še predogled za mobilni telefon in tablico. Več >>

MOBILNE NASTAVITVE (Možnost izklopa prilagoditev vprašanj na mobilne naprave)

Vse omenjene prilagoditve so privzeto vklopljene, saj tako omogočamo optimalen prikaz ankete tudi respondentom preko mobilnih naprav. V zavihku 'UREJANJE' – 'Nastavitve' – 'Mobilne nastavitve' lahko to prilagoditev izklopite, kar sicer odsvetujemo. Da so prilagoditve za mobilnik izklopljene vas bo na to opozarjala tudi ikona – prečrtan mobitel, ki se bo ob izklopu prilagoditev nahajala v menijski vrstici zgoraj desno (zraven ikone za vklop komentarjev na vprašanja).

V primeru, da je vklopljen 'Prilagojen prikaz za mobilnike', lahko ločeno izklopite prikaz slik na mobilniku (v primeru, da anketa vsebuje fotografije, ki niso primerne za mobilne naprave) in prilagoditev tabel na mobilniku.

Povezave: