fbpx Prilagoditve za mobilno anketo | 1KA
+
Ustvari anketo

Prilagoditve za mobilno anketo

Spletno anketo, ustvarjeno z orodjem 1KA, lahko respondenti izpolnjujejo tudi preko mobilnega telefona. Zaradi manjšega zaslona so tako za optimalen prikaz ankete potrebne določene prilagoditve. Pri naprednejših in novih tipih vprašanj ali naprednejših postavitvah osnovnih tipov vprašanj (npr. image hotspot, lokacija, kombinirana tabela itd.) lahko pride na mobilnih napravah do določenih zamikov ali nepreglednosti. V tem primeru priporočamo uporabo osnovnih tipov vprašanj oz. osnovnih postavitev vprašanj.

 

Posebnosti pri prilagoditvah vprašanj za mobilne naprave

Kategorija en odgovor in kategorija – več odgovorov (osnovna navpična postavitev)

Osnovna vprašanja kategorija en odgovor, kategorija več odgovorov v splošnem niso problematična in so v anketi na mobilni napravi prikazana tako, da omogočajo normalno izpolnjevanje ankete. To velja za naslednje postavitve: navpično, navpično – tekst levo, roleta, izberite iz seznama, slikovni tip.

Pri obeh tipih vprašanj in različnih postavitvah se ob kliku/dotiku na izbran odgovor obarva celotno polje odgovora (celotno polje je tudi klikabilno).  

Kategorija en odgovor in kategorija – več odgovorov (druge postavitve)

Pri vprašanjih kategorija en odgovor in več odgovorov imamo na voljo tudi postavitve, ki bi na mobilnih napravah lahko delovale nepregledno, zato se na mobilnih napravah izbrana postavitev ne upošteva in je vprašanje prikazano v navadni postavitvi (navpično). To velja za naslednje postavitve: vodoravno ob vprašanju, vodoravno pod vprašanjem, povleci spusti.

Tabela

Vprašanje tipa tabela in vsi podtipi ter postavitve vprašanja tipa tabela se na mobilnih napravah avtomatsko prikažejo v obliki niza osnovnih tipov vprašanj. Na primer, če imamo vprašanje tabela – en odgovor s 5 različnimi podvprašanji, se bo vprašanje na mobilnih napravah prikazalo v obliki niza 5 zaporednih vprašanj tipa kategorija – en odgovor.

Primer ankete s prilagojenim prikazom vprašanja tipa tabela (mobilni predogled) >>

Respondentu lahko omogočite tudi prikaz tabel v obliki avtomatskega razpiranja v zavihku 'UREJANJE' – 'Nastavitve' – 'Mobilne nastavitve'

Primer ankete s prilagojenim prikazom vprašanja tipa tabela – avtomatsko razpiranje (mobilni predogled) >>

Prilagoditev vprašanja tipa dvojna tabela

Pri tipu vprašanj 'Tabela en odgovor'- 'Dvojna tabela' se na mobilnem telefonu odgovori prikažejo kot zaporedna serija vprašanj tipa kategorija – en odgovor. Zaradi preglednosti je med posameznimi odgovori na mobitelu vodoravna neprekinjena črta, med posameznima tabelama pa črtkana črta.

Primer ankete s tipom vprašanja dvojna tabela (mobilni predogled) >> (za primerjavo poglejte tudi, kako tipi postavitve izgledajo na spletni verziji ankete)

Prikaz tabele v primeru izklopljenih prilagoditev za mobilne naprave 

Če izklopite mobilne prilagoditve (glejte zadnji odstavek), lahko prikažete tabelo tudi na mobilnih napravah v enaki obliki kot na spletu oz. uporabite katero izmed postopnih oblik prikazovanja vprašanj.

Pri urejanju naprednih tipov vprašanj in različnih postavitev tabel imate v zavihku 'UREJANJE' – 'Vprašalnik' na desni strani v zavihku 'Napredno' opcijo 'Postopno reševanje'. V primeru, da izberete 'NE', bo vprašanje pri izpolnjevanju preko mobilnega telefona avtomatsko prilagojeno kot zaporedna serija vprašanj tipa kategorija – en odgovor (oz. več odgovorov).

Na voljo je še 6 različnih tipov postopnega reševanja, ki si jih lahko ogledate na spodnji povezavi.

Primer ankete z različnim oblikami postopnega reševanja (predogled) >>

Primer ankete z različnim oblikami postopnega reševanja (mobilni predogled) >>

Vprašanja z vnosnimi polji (besedilo in število)

Na mobilnem telefonu se vprašanja z vnosnim poljem (tipa vprašanj 'besedilo' in 'število'), ter gumbi za vprašanja tipa roleta in izbirni seznam prilagodijo na 100% širino zaslona avtomatsko.

Vprašanje tipa razvrščanje (rangiranje, ang. ranking)

Vprašanje povleci – spusti

Postavitev »povleci spusti« lahko izberete pri različnih tipih vprašanj: kategorija en odgovor, več odgovorov, tabela. Pri vprašanjih kategorija en odgovor oz. več odgovorov se pri izpolnjevanju ankete preko mobilnega telefona postavitev »povleci spusti« avtomatsko prilagodi v privzeto postavitev »navpično«. Vprašanje tipa tabela – postavitev »povleci spusti« se na mobilni napravi prikaže v obliki klasične tabele (prilagojene za mobilne naprave).

Vprašanja s slikami

Če imate v anketi slike, se te privzeto prikažejo ob odgovarjanju na anketo preko mobilne naprave in sicer se prilagodijo tako, da zasedejo 80 % širine ekrana.

Vprašanje z vstavljenim videom

Če ste v vprašanje v anketi vstavili video, se bo širina vključenega videa avtomatsko prilagodila in zožila na 100 % širine zaslona mobilnega telefona. Video bo tako respondentom prikazan v celoti, ne glede na to, kakšna je širina naprave, preko katere izpolnjuje anketo.

Primer ankete z vstavljenim videom (mobilni predogled) >>

 

Dodatne prilagoditve

Skrivanje radio in checkbox gumbov

Pri tipih vprašanj 'Kategorija – en odgovor' in 'Kategorija – več odgovorov' je na voljo dodatna možnost 'Skrij radio gumbe' oz. 'Skrij checkbox gumbe' pod 'UREJANJE' – 'Vprašalnik' na desni strani v zavihku 'Napredno'. Funkcionalnost je koristna za prilagajanje ankete na mobilne naprave, še posebej v primeru, ko gre za slikovne odgovore. V tem primeru lahko skrijete gumbe (radio ali checkbox), respondent, ki bo izpolnjeval anketo na mobilnem telefonu, pa bo s prstom izbral sliko oz. odgovor. Respondent bo na mobilnem telefonu lažje pritisnil na celoten odgovor ali sliko, kot na radio ali checkbox gumb, kjer mora biti bolj natančen. Pri kliku na radio/checkbox se tudi obarva celotno polje.

Primer ankete s skritimi radio in checkbox gumbi (mobilni predogled) >>

Spreminjanje velikosti radio in checkbox gumbov

V nastavitvah oblike je uporabnikom zasebnih paketov 2KA in 3KA na voljo dodatna možnost spreminjanja velikosti radio in checkbox gumbov. Možnost je na voljo v zavihku 'UREJANJE' - 'Oblika' - 'Prilagoditev teme', kjer v roleti pri opciji 'Velikost ikon checkbox/radio' izberete želeno velikost gumbov, od 18 × 18 px do največ 55 × 55px. Funkcionalnost je še posebej priporočljiva v primeru anket na mobilnih napravah.

Primer ankete s privzeto velikostjo gumbov >>

Primer ankete s prilagojeno velikostjo gumbov (40 × 40px) >>

Predogled za mobilni telefon in tablico

Če bodo vašo anketo izpolnjevali preko različnih naprav (računalnika, mobilnega telefona ali tablice), lahko s predogledom preverite, kako se bo anketa prikazala na posamezni napravi. Poleg osnovnega predogleda za osebni računalnik imate tako na voljo še predogled za mobilni telefon in tablicoVeč >>

 

Možnost izklopa prilagoditev vprašanj za mobilne naprave

Vse omenjene prilagoditve so privzeto vklopljene, saj tako omogočamo optimalen prikaz ankete tudi respondentom preko mobilnih naprav. V zavihku 'UREJANJE' – 'Nastavitve' – 'Mobilne nastavitve' lahko to prilagoditev izklopite, kar sicer odsvetujemo. V primeru izklopljene mobilne prilagoditve, so vsa vprašanja prikazana neprilagojeno, v obliki kot na spletu (torej tudi tabele). Da so prilagoditve za mobilnik izklopljene, vas bo na to opozarjala tudi ikona – prečrtan mobitel, ki se bo ob izklopu prilagoditev nahajala v menijski vrstici zgoraj desno (zraven ikone za vklop komentarjev na vprašanja).

V primeru, da je vklopljen 'Prilagojen prikaz za mobilnike', lahko ločeno izklopite prikaz slik na mobilniku (v primeru, da anketa vsebuje fotografije, ki niso primerne za mobilne naprave) in prilagoditev tabel na mobilniku.

Povezave: