Ali lahko spreminjam anketo, ko je že aktivirana in objavljena?

Ko je anketa aktivna in objavljena, je njeno urejanje še vedno mogoče, vendar morate biti pri tem pozorni in previdni. Če bi radi popravili kakšne slovnične napake ali pa spremenili tekst pri vprašanju ali možnemu odgovoru, lahko to naredite brez posledic. Podatki ostanejo nespremenjeni.

Urejanje ankete se ponovno omogoči s klikom na ključavnico, ki se pokaže v levem meniju za dodajanje vprašanj v zavihku 'UREJANJE' - 'Vprašalnik' ali s klikom na ikono v obliki 'ključavnice' ob URL-ju ankete.

V primeru, da izbrišete kakšno spremenljivko ali pa le katero od kategorij pri spremenljivki, se izbrišejo tudi podatki v bazi.

Priporočljivo je, da v času urejanja ankete, le-to začasno deaktivirate. Ko jo boste ponovno aktivirali, bo URL ankete ostal enak, prav tako se bodo podatki normalno naprej shranjevali v isto bazo.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.