Izbira pravega paketa glede na vrsto uporabnika

Individualni uporabniki lahko izbirajo med tremi zasebnimi paketi. V primeru potrebe po “white label” rešitvi in nadzoru nad večjim številom uporabnikov priporočamo poslovne pakete.

OSNOVNI (1KA)

Brezplačno

Brezplačen paket za osnovne uporabnike, ki vključuje enostavna vprašanja in analize.

  • Kreiranje nove ankete
  • Kopiranje ankete
  • Uvoz 1KA ankete
  • Vnos: število, besedilo, drsnik
  • Tabele
  • Posebna vprašanja
  • Upload datoteke (max 16 MB)
Ustvari anketo

NAPREDNI (2KA)

9,90 € mesečno

Paket, ki vključuje kompleksno logiko vprašalnika, izvoze in osnovne prilagoditve teme.

  • Vse v paketu 1KA
  • Napredna logika vprašalnika
  • Pogoji in validacije vprašanj
  • Možnost večjezičnih anket
  • Ločevanje URL po skupinah
  • Filtriranje podatkov
  • Izvoz podatkov v XLS, CSV, SPSS
  • Grafi, Tabele, Razbitje
  • Izvoz analiz v PDF, RTF, XLS
  • Prilagoditve teme (lasten logotip)
  • Številna napredna vprašanja
Nakup

PROFESIONALNI (3KA)

16,90 € mesečno

Paket, ki vključuje profesionalno analizo podatkov, komentiranje in sodelovanje med uporabniki.

  • Vse v paketu 2KA
  • Pošiljanje e-mail vabil
  • Izračuni, kodiranje in rekodiranje
  • Deljenje podatkov in analiz
  • Komentiranje in sodelovanje
  • CSS urejanje teme
  • Poročilo po meri
  • Multitabele in povprečja
  • Vsi napredni moduli
  • Vsa napredna vprašanja
  • Uvoz in združevanje podatkov
  • Napredne analize parapodatkov
Nakup

Podrobne funkcionalnosti paketov


OSNOVNI (1KA)
NAPREDNI (2KA)
PROFESIONALNI (3KA)
KREIRANJE VPRAŠALNIKA
Kreiranje nove ankete
Kopiranje ankete
Anketa iz predloge
Uvoz ankete iz besedila
Uvoz 1KA ankete
Možnost map v seznamu mojih anket
UREJANJE VPRAŠALNIKA
Kategorija: en odgovor, več odgovorov
Vnos: število, besedilo, drsnik
Tabele: klasična, diferencial, dvojna, roleta, več odgovorov, število, besedilo
Posebna vprašanja: nagovor, datum, e-mail, URL, fotografiraj, Captcha koda, GDPR uvod
Upload datoteke (max 16 MB; jpeg, jpg, png, gif, pdf, doc, docx, xls, xlsx)
Kombinirana tabela
Razvrščanje
Vsota
Lokacija
Heatmap
Bloki
Pogoji, notranji pogoji
Validacije vprašanj
Večjezične ankete
Prilagoditve teme (upload svojega logotipa, velikost fonta…)
Prilagoditve teme (urejanje CSS)
Kalkulacija
Kvota
Zanka
Elektronski podpis
NAPREDNI MODULI
Kviz
SN imena
Prezentacija
Telefonska anketa
Klepet
Panel
Evalvacija strani (split screen)
DODATNE NASTAVITVE
Vnos vprašalnikov
Vklop gesla za dostop do ankete
Skupine (več urljev (URL-jev) na anketo)
Obveščanje (po izpolnjeni anketi…)
Nastavitev lepega URL-ja ankete
Komentarji (testiranje ankete)
STATUS VPRAŠALNIKA
Povzetek: končni status, stopnja odgovorov, kliki na anketo, časovni potek in potek po s treneh
Parapodatki (podatki po napravah, brskalniku…)
IP lokacija
Neodgovor spremenljivke
Uporabni respondenti
Statistika jezikov
AAPOR kalkulacija
PODATKI
Osnovni pregled podatkov
Vpogled v posamezno enoto
Filtriranje po statusu, spremenljivkah, pogojih, obdobju
Izvoz podatkov v XLS, CSV, SPSS
Uvoz in združevanje podatkov iz datoteke
Izračuni, kodiranje in rekodiranje
Javna povezava do podatkov in analiz
ANALIZA
Osnovni pregled analiz
Poročila (avtomatsko generirana)
Filtriranje, zoom, skupine, pogoji
Grafi
Tabele
Razbitje
Izvoz analiz in poročil v PDF, RTF, XLS
Poročilo po meri
Multitabele
Povprečja
DODATNE MOŽNOSTI
GDPR nastavitve
Vpogled do arhiva sprememb vprašalnika
Vpogled do arhiva analiz
Vpogled do arhiva vabil
Izpisi GDPR informacij (evidenca obdelave podatkov)
Uvoz/izvoz ankete v datoteko
Izvoz vprašalnika v PDF, RTF
Izdelava arhiva vprašalnika, podatkov, analiz
Možnost map v seznamu mojih anket
Vmesnik za pošiljanje email vabil (lastne SMTP nastavitve)
Cenik velja od 1. 7. 2020. Pridržujemo si pravico do spremembe brez obvestila. Vse cene so v EUR in vključujejo DDV.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.