Kako spremenim tip vprašanja?

1KA omogoča takojšnje spremembe v vprašalniku, vendar morate biti pozorni, če je anketa že aktivna in v fazi zbiranja podatkov. Brez problema lahko dodajate nove kategorije ter spreminjate besedilo starih, če pa boste odstranili kakšno kategorijo, se bodo odstranili tudi podatki v bazi.

Če je anketa še neaktivna, potem lahko spreminjate tip vprašanja zelo enostavno. V primeru, da ste izbrali napačen tip vprašanja, npr. kategorije - en odgovor, želeli pa bi imeti kategorije - več odgovorov ali kateri koli drugi tip vprašanja, potem enostavno kliknete na vprašanje in odpre se vam editor oz. urejevalnik tega vprašanja. V urejevalniku vprašanja zgoraj desno od imena spremenljivke (npr.: Q1) je naveden tip izbranega vprašanja. S klikom na puščico ali na tip vprašanja se vam odpre spustni seznam vseh tipov vprašanj, kjer izberete želenega oz. ustreznega.

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.