Izdelovanje spletnih anket zahteva naslednje:

  • spoštovanje splošnih načel družboslovne metodologije;
  • uporabo principov in priporočil za izdelovanja anketnih vprašalnikov;
  • nekaj tehničnega znanja;
  • upoštevanje specifičnih značilnosti spletnih anket.

V tem okviru v nadaljevanju podajamo pregled naslednjih vsebin:

  • Osnovna priporočila za izdelavo spletnih vprašalnikov: gre za 20 specifičnih načel, katerih kršitev vodi do pogostih napak. Poleg specifičnih priporočil so navedena tudi še druga, nekoliko bolj splošna in bolj kompleksna priporočila. Vse navedeno velja upoštevati pri izdelovanju vsake ankete. Dejstvo pa je, da se v praksi navedena priporočila kršijo skoraj pri vsakem spletnem vprašalniku.
  • V okviru širšega konteksta je na kratko nakazan širši vidik družboslovne metodologije, spletne uporabnosti in projektnega razvoja anketnega vprašalnika.
  • Knjiga Web Survey Methodology (Sage 2015) podaja "state-of-the-art" vseh vidikov metodologije spletnega anketiranja. S knjigo je povezano tudi spletno mesto Web Survey Methodology (WebSM.org).
  • Raziskave v Sloveniji: gre za pregled diplomskih, magistrskih in doktorskih del – kot tudi drugih raziskav – ki so nastale v Sloveniji s področja spletnega anketiranja.
  • Orodja za spletno anketiranje: pregled razvoja in razširjenosti različnih sistemov za spletno anketiranje.
  • Anketna metodologija: uvodni pregled osnovnih konceptov, posebej tistih, ki so relevantni za spletne ankete.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.