Zanka omogoča ponavljanje nekega vprašanja glede na odgovore na prejšnje vprašanje. To lahko dosežete tudi s pogoji, vendar bi bilo to bistveno bolj zapleteno in zamudno.

Primer: zanima vas, katero sadje je anketiranec že kdaj jedel (npr. Q1) in kako rad ga jé (npr. Q2). Če pri (Q1) izbere več opcij, ga morate pri (Q2) vprašati za vsako izbrano sadje. Ko ste v zavihku 'UREJANJE' - 'Vprašalnik' ustvarili obe vprašanji, je postopek za zanko naslednji:

  1. V levem stranskem meniju se z miško postavite na ikono v obliki plusa, kjer se vam odpre meni z različnimi tipi vprašanj. Pri kategoriji 'Napredne možnosti' kliknite Zanka oz. jo povlečete in izpustite v urejevalnik. S tem v vprašalnik dodate zanko, ki je na začetku in na koncu označena z elementoma 'LOOP' in 'ENDLOOP'.
  2. V roleti 'Zanka po' izberete prvo vprašanje (Q1), torej katero sadje je anketiranec že kdaj jedel.
  3. Poleg tega označite vrednosti, ki jih želite uporabiti v zanki. 1KA privzeto obkljuka vse možne odgovore, kar pomeni, da bo zanka obveljala za vse opcije vprašanja, če jih bo seveda anketiranec izbral. V tem primeru to pustite tako, kot je.
  4. Na desni strani okna nastavitev zanke lahko kliknete na povezavo 'Napredno', kjer so na voljo dodatne možnosti. Tu lahko za vsak možen odgovor vprašanja Q1 nastavite, v katerih primerih se bo vprašanje pojavilo tudi v zanki: kadar so opcije izbrane, kadar opcije niso izbrane, vedno ali nikoli. V tem primeru povsod pustite privzeto opcijo 'Izbran'.
  5. Na dnu okna zanke lahko nastavite tudi največje število vseh ponovitev; torej ni nujno, da se zanka ponovi za vsak odgovor. V tem primeru pustimo privzeto možnost 'Vse'.
  6. V desnem stranskem meniju 'Urejanje zanke' kliknete na gumb 'Zapri'.
  7. Z miško nato kliknete na drugo vprašanje (Q2) in ga premaknete v zanko (pred oznako 'ENDLOOP').
  8. Zanka je s tem pravilno nastavljena.

Pri besedilu vprašanja Q2 si lahko pomagate s funkcijo za prenos vrednosti, ki jo je anketiranec označil v vprašanju Q1 (npr. 'Kako radi jeste #Q1#?'). V tem primeru se izpiše 'Kako radi jeste kivi', če anketiranec pri prvem vprašanju označi to možnost.

Primer ankete, ki vsebuje zanko >> (na voljo tudi v 'Javni knjižnici')

Zanka je na voljo le uporabnikom zasebnega paketa 3KA.

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.