fbpx Ustvarjanje skupin respondentov | 1KA
+
Ustvari anketo

Ustvarjanje skupin respondentov

Če želite analizirati posamezne skupine respondentov, ne želite pa jim postavljati vprašanja za identifikacijo, lahko naredite skupine, še preden pošljete anketo v izpolnjevanje. Primer: želite razlikovati podjetja oz. njihove zaposlene med seboj, ustvarite skupino za vsako podjetje (podjetje A, podjetje B, podjetje C). Ustvarjanje skupin je na voljo le uporabnikom zasebnih paketov 2KA in 3KA.

Skupine lahko ustvarite na dva načina:

  • 'UREJANJE' – 'Nastavitve' – 'Dostop respondenti': V sklopu 'Geslo za dostop do izpolnjevanja ankete' za vsako skupino ustvarite svoje geslo. S tem boste ustvarili novo spremenljivko 'Password', ki ima kategorije geslo (primer: podjetje A ima geslo ***1, podjetje B ima geslo ***2, itd.).
  • 'UREJANJE' – 'Nastavitve' – 'Skupine': V tej funkcionalnosti prav tako ustvarjate poljubno število skupin respondentov, le da se za vsako skupino zgenerira svoj URL naslov, ki ga posredujete določeni skupini (primer: vsako podjetje dobi svoj URL naslov).

Podatki vseh skupin se shranjujejo v eno bazo, znotraj baze pa se ustvari nova spremenljivka za skupine, preko katere jih lahko identificirate v analizi. Obe funkcionalnosti skupin delujeta podobno kot jeziki. Ena izmed prednosti je tudi postavljanje pogojev glede na skupine znotraj vprašalnika, torej lahko nastavite, katero vprašanje se prikaže kateri skupini. Podobno kot v primeru jezikov, lahko skupine uporabite tudi v pogojih. Spremenljivki 'skupina' in 'password' sta dostopni v siceršnji roleti za nastavljanje posameznega pogoja, vendar le v primeru, da sta v vprašalniku definirani vsaj 2 skupini respondentov.