Ustvarjanje skupin respondentov

Če želite analizirati posamezne skupine respondentov, ne želite pa jim postavljati vprašanja za identifikacijo, lahko naredite skupine, še preden pošljete anketo v izpolnjevanje. Primer: če želite razlikovati podjetja oz. njihove zaposlene med seboj, ustvarite skupino za vsako podjetje (podjetje A, podjetje B, podjetje C).

Skupine lahko ustvarite na dva načina:

  • 'Urejanje' – 'Nastavitve' – 'Dostop respondenti': V razdelku 'Geslo za dostop do izpolnjevanja ankete' na dnu strani za vsako skupino ustvarite svoje geslo. S tem boste ustvarili novo spremenljivko 'Password', ki ima kategorije geslo (primer: podjetje A ima geslo ***1, podjetje B ima geslo ***2, itd.).
  • 'Urejanje' – 'Nastavitve' – 'Skupine': V tej funkcionalnosti prav tako ustvarjate poljubno število skupin respondentov, le da se za vsako skupino ustvari svoj URL naslov, ki ga posredujete določeni skupini (primer: vsako podjetje dobi svoj URL naslov za anketo).

Podatki vseh skupin se shranjujejo v eno bazo, znotraj baze pa se ustvari nova spremenljivka za skupine, preko katere jih lahko identificirate v analizi. Obe funkcionalnosti skupin delujeta podobno kot jeziki. Ena izmed prednosti je tudi postavljanje pogojev glede na skupine znotraj vprašalnika, torej lahko nastavite, katero vprašanje se prikaže kateri skupini. Podobno kot v primeru jezikov lahko skupine uporabite tudi v pogojih. Spremenljivki 'skupina' in 'password' sta dostopni v siceršnji roleti za nastavljanje posameznega pogoja, vendar le v primeru, da sta v vprašalniku definirani vsaj 2 skupini respondentov.


Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.