V direktoriju 'Moje ankete' imajo vsi uporabniki na voljo zavihek 'NASTAVITVE' - 'Nastavitve uporabnika', kjer si lahko ogledajo naslednje nastavitve:

  • Nastavitve vmesnika: kjer lahko uporabnik izbere privzeti jezik vmesnika in vključi napredni vmesnik za 'Moje ankete' ter možnost 'enklik kreiranja ankete'. Če imate izbran naprednejši vmesnik, lahko spreminjate tudi prikaz podatkov (stolpcev), ki so za posamezno anketo prikazani v direktoriju 'Moje ankete'. To storite tako, da greste v 'Moje ankete' in kliknete na nastavitve na desni strani, kjer označite za katere podatke želite, da se vam prikažejo ob anketi.
  • Nastavitve ankete: uporabnik lahko določi, ali bo anketa ob kreaciji zaklenjena in aktivna, ter ali naj bodo ob kreaciji ankete vklopljeni komentarji na vprašanja in pogoje/bloke. Hkrati lahko določi tudi, ali je ob kreaciji prikazan uvod, zaključek ter naslov ankete za respondenta.
  • Zgodovina prijav: uporabnik ima pregled nad prijavami v svoj profil. Izpisana je tabela z IP naslovom, iz katerega je bila izvedena prijava, datum prijave in ura prijave. Datum in ura zadnje prijave je zapisana tudi v zavihku 'Moj profil'.  

Administratorji imajo poleg tega v zavihku 'NASTAVITVE' na voljo še dodatne podzavihke:

  • Sistemske nastavitve: spreminjajo lahko splošne nastavitve za vse ankete, npr. kdo lahko ureja vse ankete, ali se piškotki shranjujejo, kdo lahko izvaža podatke ankete ter v katero mapo v forumu se shranjujejo komentarji na ankete. Prav tako lahko v tem podzavihku nastavijo jezik za urednike ter osnovni jezik vprašalnika za respondente. Vklopijo lahko tudi urejanje oblačkov za pomoč.
  • Ocenjevanje trajanja: poda lahko predviden čas, ki je potreben za naslovno stran ankete ter za posamezen tip vprašanja; na podlagi tega aplikacija pri vsaki anketi posebej izračuna trajanje.
  • Priprava podatkov: pogleda lahko dnevnike priprave podatkov, prav tako pa lahko tudi ročno požene masovno pripravo podatkov.
  • Lep URL: seznam anket, pri katerih je bil URL spremenjen oziroma, kjer je bil dodan lep url.
  • Pomoč: seznam anket, za katere so avtorji omogočili dostop centru za pomoč.
  • Izbrisane ankete: možnost restavriranja izbrisanih anket.
  • Izbrisani podatki: možnost restavriranja izbrisanih podatkov.

<< Nazaj na Moja anketa

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.