V direktoriju 'MOJE ANKETE' (povezava je dostopna prijavljenim uporabnikom) imajo vsi uporabniki na voljo zavihek 'NASTAVITVE' - 'Nastavitve uporabnika' (povezave so dostopne prijavljenim uporabnikom), kjer si lahko ogledajo naslednje nastavitve:

  • Nastavitve vmesnika: kjer lahko uporabnik izbere privzeti jezik vmesnika ter možnost 'enklik kreiranja ankete'
  • Nastavitve ankete: uporabnik lahko določi, ali bo anketa ob aktivaciji zaklenjena, ter ali naj bodo ob kreaciji ankete vklopljeni komentarji. Hkrati lahko določi tudi, ali je ob kreaciji prikazan uvod, zaključek ter naslov ankete za respondenta.

Na volje je tudi zavihek 'NASTAVITVE' - 'Arhiv sprememb'kjer je vidna zgodovina prijav in zgodovina sprememb: uporabnik ima pregled nad prijavami v svoj profil in zadnjimi spremembami. Izpisani sta tabeli z IP naslovom, datumom in uro ter pri tabeli s spremembami tudi sprememba.

V zavihku 'NASTAVITVE' - 'Moj profil'so uporabniku na voljo uporabniški podatki, nastavitev prejemanja obvestil, dodajanje alternativnega e-poštnega naslova, nastavitev dvo nivojskega preverjanja pristnosti in izbris 1KA računa. 

Administratorji imajo poleg tega v zavihku 'NASTAVITVE' na voljo še dodatne podzavihke:

  • Sistemske nastavitve: spreminjajo lahko splošne nastavitve za vse ankete, npr. kdo lahko ureja ankete, kakšne so omejitve namestitve, itd. 
  • Ocenjevanje trajanja: poda lahko predviden čas, ki je potreben za naslovno stran ankete ter za posamezen tip vprašanja; na podlagi tega aplikacija pri vsaki anketi posebej izračuna trajanje.
  • Lep URL: seznam anket, pri katerih je bil URL spremenjen oziroma, kjer je bil dodan lep url.
  • Pomoč: seznam anket, za katere so avtorji omogočili dostop centru za pomoč.
  • Izbrisane ankete: možnost restavriranja izbrisanih anket.
  • Izbrisani podatki: možnost restavriranja izbrisanih podatkov.
  • Vprašajčki: v tem podzavihku je možno urejanje oblačkov/vprašajčkov za pomoč.

<< Nazaj na Moja anketa

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.