Postavitev vprašanja povleci-spusti (drag and drop)

Pri vprašanjih tipa kategorije - en odgovor, kategorije - več odgovorov in tabela - en odgovor lahko izberemo tip postavitve povleci-spusti. Pri urejanju vprašanja na desni strani v zavihku 'Osnovno' pri postavitvi izberemo 'povleci-spusti'. 

Povleci-spusti pri vprašanju tipa kategorije - en odgovor

 

Respondent na vprašanje odgovori tako, da z miško povleče kategorije iz levega stolpca v desnega in tam spusti. Pri vprašanju kategorija en odgovor lahko v desni stolpec povleče samo en odgovor. Če respondent v desni stolpec povleče drug odgovor, se bo ta zamenjal. Respondent lahko odgovor iz desnega stolpca prenese tudi nazaj v levi stolpec.

Povleci-spusti pri vprašanju tipa kategorije - več odgovorov

Respondent na vprašanje odgovori tako, da z miško povleče odgovore iz levega stolpca v desnega in tam spusti. Pri vprašanju kategorija več odgovorov lahko v desni stolpec povleče več odgovorov.  Respondent lahko odgovor iz desnega stolpca prenese tudi nazaj v levi stolpec.
 

Povleci-spusti pri vprašanju tipa tabela - en odgovor

Respondent na vprašanje odgovori tako, da z miško povleče odgovor iz levega stolpca v ustrezno kategorijo na desni strani. V posamezno kategorijo na desni strani lahko povleče več odgovorov. Respondent lahko odgovor iz desnega stolpca prenese tudi nazaj v levi stolpec. Odgovore lahko prenaša iz ene kategorije v drugo.
 

Povleci-spusti pri vprašanju tipa tabela - več odgovorov

Respondent na vprašanje odgovori tako, da z miško povleče odgovor iz levega stolpca v ustrezno kategorijo na desni strani. Pri tem lahko isti odgovor povleče v več različnih kategorij. V posamezno kategorijo na desni strani lahko povleče več odgovorov. Če želi respondent odstraniti odgovor iz kategorije na desni strani, to stori s klikom na odgovor.

Pri uporabi postavitve povleci-spusti pri tabelah (en odgovor in več odgovorov) lahko določite obliko prikaza odgovorov v obliki okvirjev (privzeto) ali škatel. 

Primer ankete z vprašanji s postavitvijo povleci-spusti >>
 

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.