Video prikazuje, kako v 1KA dodamo in prilagodimo različne tipe tabel.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.