Strukturiranje vprašalnika v bloke

V primeru večjega števila vprašanj (nad 30) je vprašalnik primerno strukturirati v bloke, ki povečajo preglednost in strukturo. 1KA zato pri 30 vprašanjih uporabnika opozori na to možnost.

Bloke dodate z ikono v obliki črke B v levem stranskem meniju zavihka 'UREJANJE' - 'Vprašalnik':

  • Najprej kliknete na ikono za dodajanje bloka in jo potegnete pred prvo vprašanje, ki ga želite vključiti v blok.
  • Oznako 'ENDBLOCK' nato z miško potegnete za zadnje vprašanje, ki ga želite imeti v tem bloku.

Primer vprašalnika, ki je strukturiran v bloke, najdete v knjižnici vprašalnikov (razdelek '1KA vprašalniki', 'Pogoji in filtri v anketah', Strukturiranje v bloke'). Primer bloka lahko v praksi vidite le v zavihku 'UREJANJE' - 'Vprašalnik', za kar morate biti prijavljeni. Strukturiranost vprašanj v blokih je še bolj jasno vidna, če uporabite opcijo 'Strni', ki se nahaja v meniju zgoraj, nad vprašalnikom.

Prikaz blokov v obliki zavihkov

Pri urejanju blokov imate možnost prikaza 'Blok kot zavihek'. V primeru vklopljenih zavihkov se lahko pri izpolnjevanju vprašalnika respondenti pomikajo kot običajno (s klikom na Naslednja stran) ali po blokih oziroma zavihkih, ki se vedno izpišejo nad vsemi vprašanji. S klikom na posamezen zavihek oziroma blok se vam prikažejo le vprašanja v izbranem zavihku.
Podobno bodo vprašanja v blokih prikazana tudi pri urejanju vprašalnika, kjer so ob izbiri 'VSI' vprašanja prikazana povsem običajno, dodatno pa se lahko tudi pri urejanju pomikate po vprašanjih preko zavihkov, ki se vedno prikažejo nad vsemi vprašanji.

Primer ankete z bloki v obliki zavihkov >>

Uporaba blokov za prikaz strnjenega zaporedja (hierarhičnih) vprašanj

Postavitev vprašanj v bloku je privzeto 'navadna', kar je tudi prednastavljena nastavitev. V tem primeru so vprašanja nanizana eno za drugim. V nekaterih primerih, ko želimo prikazati nekaj zaporednih (hierarhičnih) vprašanj, lahko uporabimo vodoravno postavitev vprašanj v bloku. V primeru vodoravne postavitve se vprašanja zožijo in se prikažejo v stolpcih. Vsako vprašanje je v svojem stolpcu, torej so postavljena vodoravno eno poleg drugega.

Horizontalna oz. vodoravna postavitev je lahko koristna zlasti za izdelavo zaporednega filtriranja vprašanj (drill-down), ki se odpirajo glede na pogoj.

Naključno razvrščanje vprašanj v bloku

V nastavitvah urejanja bloka imamo možnost naključnega razvrščanja vprašanj v bloku, kar pomeni, da so vprašanja iz tega bloka respondentu naključno prikazana. Pri tem imamo dodatno možnost določanja števila prikazanih vprašanj. Nastavimo lahko, da se respondentom prikažejo vsa vprašanja ali zgolj del, npr. naključnih 5 iz bloka 10 vprašanj.

Primer: imamo kviz s 100 vprašanji, želimo, da se vsakemu respondentu prikaže naključnih 10 vprašanj.

  • Iz menija za dodajanje vprašanj postavimo vsa vprašanja.
  • Iz levega menija dodamo blok in povlečemo pred prvo vprašanje, ki ga želimo umestiti v blok. Oznako 'ENDBLOCK' povlečemo za zadnje vprašanje v bloku.
  • Kliknemo na urejanje bloka in pri 'Naključno razvrsti vsebino bloka' izberemo 'Vprašanja'
  • Pri 'Število naključno prikazanih vprašanj' izberemo '10'.

Respondentu se bo prikazalo naključnih 10 vprašanj iz bloka 100 vprašanj.

Naključno razvrščanje več različnih blokov

V primeru, da anketo sestavlja večje število blokov, imamo v nastavitvah urejanja blokov možnost naključnega razvrščanja več različnih blokov.

Primer: imamo anketo s tremi različnimi bloki, za katere želimo, da se respondentom prikazujejo naključno.

  • Iz menija za dodajanje vprašanj postavimo vsa vprašanja;
  • Iz levega menija dodamo blok in povlečemo pred prvo vprašanje, ki ga želimo umestiti v blok. Oznako 'ENDBLOCK' povlečemo za zadnje vprašanje v bloku. Postavimo vse bloke;
  • Vsa vprašanja (v vseh blokih) postavimo v nov (glavni) blok;
  • Kliknemo na urejanje bloka in pri 'Naključno razvrsti vsebino bloka' izberemo 'Bloki'

Randomizacija vprašanj, odgovorov in blokov je zabeležena tudi v parapodatkih v zavihku 'PODATKI' – 'Pregledovanje', kjer se za vsakega respondenta zabeleži, v kakšnem vrstnem redu so mu bili prikazani bloki, odgovori oziroma vprašanja.

Blok

Pozor: V primeru, da je vklopljena katera od zgoraj opisanih nastavitev (vodoravna postavitev vprašanj, naključno razvrščanje vprašanj, prikaz bloka kot zavihek), blok ne sme vsebovati nobenih prelomov strani.


Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


 

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.