fbpx Strukturiranje vprašalnika v bloke | 1KA
+
Ustvari anketo

Strukturiranje vprašalnika v bloke

V primeru večjega števila vprašanj (nad 30) je vprašalnik primerno strukturirati v bloke, ki povečajo preglednost in strukturo. 1KA zato pri 30 vprašanjih uporabnika opozori na to možnost. Uporaba blokov je na voljo le uporabnikom zasebnih paketov 2KA in 3KA.

Bloke dodate z ikono v obliki črke B v levem stranskem meniju zavihka 'UREJANJE' - 'Vprašalnik':

  • Najprej kliknete na ikono za dodajanje bloka in jo potegnete pred prvo vprašanje, ki ga želite vključiti v blok;
  • Oznako 'ENDBLOCK' nato z miško potegnete za zadnje vprašanje, ki ga želite imeti v tem bloku.

Primer vprašalnika, ki je strukturiran v bloke, najdete v knjižnici vprašalnikov (v mapi '1KA primeri tipskih vprašalnikov', 'Pogoji in filtri v anketah', 'Strukturiranje v bloke'). Primer bloka lahko v praksi vidite le v zavihku 'UREJANJE' - 'Vprašalnik', za kar morate biti prijavljeni. Strukturiranost vprašanj v blokih je še bolj jasno vidna, če uporabite opcijo 'Prikaži skrčen pogled', ki se nahaja v levem meniju med dodatnimi možnostmi pri urejanju vprašalnika.

Prikaz blokov v obliki zavihkov

Pri urejanju blokov imate možnost prikaza 'Blok kot zavihek'. V primeru vklopljenih zavihkov se lahko pri izpolnjevanju vprašalnika respondenti pomikajo kot običajno (s klikom na Naslednja stran) ali po blokih oziroma zavihkih, ki se vedno izpišejo nad vsemi vprašanji. S klikom na posamezen zavihek oziroma blok se vam prikažejo le vprašanja v izbranem zavihku.

Podobno bodo vprašanja v blokih prikazana tudi pri urejanju vprašalnika, kjer so ob izbiri 'VSI' vprašanja prikazana povsem običajno, dodatno pa se lahko tudi pri urejanju pomikate po vprašanjih preko zavihkov, ki se vedno prikažejo nad vsemi vprašanji.

Primer ankete z bloki v obliki zavihkov >>

Vklop možnosti za avtomatsko razpiranje vprašanj

Če vprašanja organiziramo v bloke, imamo dodatno možnost, da vprašanja znotraj bloka nastavimo tako, da se le ta avtomatsko razpirajo, ko respondent odgovori na vprašanje. To pomeni, da se, ko respondent odgovori na vprašanje, to vprašanje zapre in se avtomatsko razpre naslednje vprašanje. To velja za vprašanja tipa kategorija en odgovor. Pri ostalih tipih vprašanj avtomatskega zapiranja ni, lahko pa respondent sam poljubno razpira in zapira vprašanja. 

Možnost avtomatskega razpiranja vprašanj uredimo tako, da vprašanja postavimo v blok nato na desni strani pri 'Postavitev vprašanj' izberemo opcijo 'Z razpiranjem'.

Primer ankete z vklopljenim avtomatskim razpiranjem vprašanj >>

Uporaba blokov za prikaz strnjenega zaporedja (hierarhičnih) vprašanj

Postavitev vprašanj v bloku je privzeto 'navadna', kar je tudi prednastavljena nastavitev. V tem primeru so vprašanja nanizana eno za drugim. V nekaterih primerih, ko želimo prikazati nekaj zaporednih (hierarhičnih) vprašanj, lahko uporabimo 'Vodoravno' postavitev vprašanj v bloku. V primeru vodoravne postavitve se vprašanja zožijo in se prikažejo v stolpcih. Vsako vprašanje je v svojem stolpcu, torej so postavljena vodoravno eno poleg drugega.

Horizontalna oz. vodoravna postavitev je lahko koristna zlasti za izdelavo zaporednega filtriranja vprašanj (drill-down), ki se odpirajo glede na pogoj.

Naključno razvrščanje vprašanj v bloku

V nastavitvah urejanja bloka imamo možnost naključnega razvrščanja vprašanj v bloku, kar pomeni, da so vprašanja iz tega bloka respondentu naključno prikazana. Pri tem imamo dodatno možnost določanja števila prikazanih vprašanj. Nastavimo lahko, da se respondentom prikažejo vsa vprašanja ali zgolj del, npr. naključnih 5 iz bloka 10 vprašanj.

Primer: imamo kviz s 100 vprašanji, želimo, da se vsakemu respondentu prikaže naključnih 10 vprašanj.

  • Iz levega menija za dodajanje vprašanj postavimo vsa vprašanja;
  • Iz levega menija dodamo blok in povlečemo pred prvo vprašanje, ki ga želimo umestiti v blok. Oznako 'ENDBLOCK' povlečemo za zadnje vprašanje v bloku;
  • Kliknemo na urejanje bloka in pri 'Naključno razvrsti vsebino bloka' izberemo 'Vprašanja';
  • Pri 'Število naključno prikazanih vprašanj' izberemo '10'.

Respondentu se bo prikazalo naključnih 10 vprašanj iz bloka 100 vprašanj.

Naključno razvrščanje več različnih blokov

V primeru, da anketo sestavlja večje število blokov, imamo v nastavitvah urejanja blokov možnost naključnega razvrščanja več različnih blokov.

Primer: imamo anketo s tremi različnimi bloki, za katere želimo, da se respondentom prikazujejo naključno.

  • Iz levega menija za dodajanje vprašanj postavimo vsa vprašanja;
  • Iz levega menija dodamo blok in povlečemo pred prvo vprašanje, ki ga želimo umestiti v blok. Oznako 'ENDBLOCK' povlečemo za zadnje vprašanje v bloku. Postavimo vse bloke;
  • Vsa vprašanja (v vseh blokih) postavimo v nov (glavni) blok;
  • Kliknemo na urejanje bloka in pri 'Naključno razvrsti vsebino bloka' izberemo 'Bloki'.

Randomizacija vprašanj, odgovorov in blokov je zabeležena tudi v parapodatkih v zavihku 'PODATKI' – 'Pregledovanje', kjer se za vsakega respondenta zabeleži, v kakšnem vrstnem redu so mu bili prikazani bloki, odgovori oziroma vprašanja.

Primer ankete z uporabo naključnega razvrščanja blokov >>

Pozor: V primeru, da je vklopljena katera od zgoraj opisanih nastavitev (vodoravna postavitev vprašanj, naključno razvrščanje vprašanj, prikaz bloka kot zavihek), blok ne sme vsebovati nobenih prelomov strani.