Uvoz besedila - kopiranje besedila v 1KA

Možnost 'Uvoz besedila' se nahaja v vmesniku za kreiranje nove ankete. Uvoz besedila je na voljo le uporabnikom zasebnih paketov 2KA in 3KA.

V vmesniku so na vrhu osnovne informacije o anketi, kjer lahko poimenujete anketo in jo shranite v mapo (v primeru, da imate vklopljen prikaz map).

Pod osnovnimi značilnostmi sta dva kvadrata, ki omogočata vnos in predogled besedila. 

Besedilo vprašanj in odgovorov vpišete oziroma prilepite v kvadrat na levi strani, vzporedno pa se na desni strani prikazuje predogled vprašanj (postavitev vprašanj v 1KA).

Pri kopiranju oziroma vnašanju besedila velja nekaj pravil:

  • Med vprašanji mora biti prazna vrstica;
  • Za vsako vprašanje morajo biti kategorije odgovorov v svoji vrstici;
  • V primeru tabele je v svoji vrstici vsako podvprašanje tabele;
  • Preko zgoraj opisanega vmesnika lahko v 1KA vnesete vprašanja tipa kategorija en odgovor in vnos besedila (odprto vprašanje), ostala vprašanja vnesete kot kategorija – en odgovor in jih naknadno spremenite (npr. v kategorija – več odgovorov, tabela itd.). 

Ob kliku na 'Naprej' se bo odprl postavljen vprašalnik v zavihku 'Urejanje' - 'Vprašalnik', kjer lahko vsako vprašanje dodatno prilagodite oziroma spremenite, tako da kliknete na vprašanje in ga ustrezno uredite v urejevalniku vprašanja na desni strani, kjer lahko izberete drug tip vprašanja. 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.