Uvoz besedila - kopiranje besedila v 1KA

Možnost 'Uvoz besedila' se nahaja v vmesniku za kreiranje nove ankete. 

V vmesniku so na vrhu osnovne informacije o anketi, kjer lahko poimenujete anketo in jo shranite v mapo (v primeru, da imate vklopljen prikaz map). Pod osnovnimi nastavitvami nove ankete sta dve polji, ki omogočata vnos in predogled besedila. 

 

Besedilo vprašanj in odgovorov vpišete oziroma prilepite v polje na levi strani, vzporedno pa se na desni strani prikazuje predogled vprašanj (postavitev vprašanj v 1KA).

Pri kopiranju oziroma vnašanju besedila velja nekaj pravil:

  • Med vprašanji mora biti prazna vrstica;
  • Za vsako vprašanje morajo biti kategorije odgovorov v svoji vrstici;
  • V primeru tabele je v svoji vrstici vsako podvprašanje tabele;
  • Z uporabo tega vmesnika lahko v 1KA vnesete vprašanja tipa 'Kategorije - En odgovor' in 'Besedilo' (odprto vprašanje);
  • Ostale tipe vprašanj vnesete kot 'Kategorije - En odgovor' in jih naknadno spremenite (npr. v 'Kategorije - Več odgovorov', 'Tabela' itd.). 

Ob kliku na 'Naprej' se bo odprl postavljen vprašalnik v zavihku 'Urejanje' - 'Vprašalnik', kjer lahko vsako vprašanje dodatno prilagodite oziroma spremenite tako, da kliknete na vprašanje in ga ustrezno uredite v urejevalniku vprašanja na desni strani, kjer lahko izberete drug tip vprašanja.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.