fbpx Nastavitve izvoza PDF/RTF datotek z odgovori | 1KA
+
Ustvari anketo

Nastavitve izvoza PDF/RTF datotek z odgovori

Iz orodja 1KA se lahko v formata PDF ali RTF izvozi celoten vprašalnik in izpis odgovorov respondentov. Slednjega lahko tudi uporabite v zaključku ankete, kjer si posamezen respondent lahko izvozi svoje odgovore, ali pa nastavite obvestilo o izpolnjeni anketi, kjer vsakemu respondentu priložite povezavo do njegovih odgovorov. Izvoz je na voljo le uporabnikom zasebnih paketov 2KA in 3KA

V zavihku 'UREJANJE' – 'Nastavitve' – 'PDF/RTF izvozi' lahko nastavite posamezne izpise.

Za izpis vprašalnika lahko nastavite, ali se prikaže številčenje vprašanj, ali se izpišejo IF-i oz. nastavljeni pogoji ter ali se prikaže uvod.

Pri izpisu odgovorov respondentov pa lahko nastavite, ali se prikaže dolg, kratek ali navaden izpis. Nastavite lahko vodoravno ali navpično postavitev dokumenta, velikost pisave, številčenje vprašanj, prikaz recnuma oz. zaporedne številke respondenta ter prikaz IF-ov oziroma nastavljenih pogojev. Nastavite lahko, da se vprašanja in podvprašanja, ki ne vsebujejo odgovorov, ne prikažejo. Če želite izvoziti vse vprašalnike respondentov, lahko nastavite, da se izpiše vsak respondent na novi strani.

Če s PDF izpisom vprašalnika ali odgovorov respondenta niste zadovoljni, priporočamo izvoz v RTF obliko, ki jo lahko poljubno preoblikujete.