Nastavitve izvoza PDF/RTF datotek z odgovori

Iz orodja 1KA se lahko v formata PDF ali RTF izvozi celoten vprašalnik in izpis odgovorov respondentov. Slednjega lahko tudi uporabite v zaključku ankete, kjer si posamezen respondent lahko izvozi svoje odgovore, ali pa nastavite obveščanje o izpolnjeni anketi, kjer vsakemu respondentu priložite povezavo do njegovih odgovorov.

V zavihku 'UREJANJE' – 'Nastavitve' – 'PDF/RTF izvozi' lahko nastavite posamezne izpise.

Za izpis vprašalnika lahko nastavite, ali se prikaže številčenje vprašanj, ali se izpišejo IFi oz. nastavljeni pogoji ter ali se prikaže uvod.

Pri izpisu odgovorov respondentov pa lahko nastavite, ali se prikaže skrčen ali razširjen izpis. Nastavite lahko številčenje vprašanj, prikaz recnuma oz. zaporedne številke respondenta ter prikaz IFov oz. nastavljenih pogojev.  Nastavite lahko, da se vprašanja in podvprašanja, ki ne vsebujejo odgovorov, ne prikažejo. Če želite izvoziti vse vprašalnike respondentov, lahko nastavite, da se izpiše vsak respondent na novi strani.

Če s PDF izpisom vprašalnika ali odgovorov respondenta niste zadovoljni, priporočamo izvoz v RTF obliko, ki jo lahko poljubno preoblikujete.


Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.