Razvrščanje oz. rangiranje (ang. ranking)

'Razvrščanje' oz. rangiranje je poseben tip vprašanja, ki respondentu omogoča razvrščanje odgovorov po vrstnem redu glede na pomembnost postavke.

Rangiranje je sicer kognitivno zahtevno anketno vprašanje. Respondent običajno ne zmore razvrstiti več kot 5 do 10 kategorij. V primerjavi z alternativnim ocenjevanjem v tabeli (ang. rating scale) tudi nima večjih prednosti, ampak celo vrsto slabosti (ni možno izračunavanje povprečja, variance, izdelave multivariatnih analiz, primerjave, itd.). Razvrščanje uporabimo predvsem v situaciji, ko želimo točni vrstni red (pri tabeli ima lahko več kategorij isto oceno). Take primere srečamo pri nakupovalnih odločitvah in drugih problematikah izbire.

Avtor ankete lahko pri uporabi tipa vprašanja 'Razvrščanje' v nastavitvah izbira med naslednjimi tipi razvrščanja:

  • Prestavljanje, kjer respondenti določeno število možnosti prestavijo z leve na desno;
  • Oštevilčevanje, kjer respondenti poleg vsake možnosti izberejo številko v spustnem seznamu;
  • Premikanje, kjer respondenti možnosti premikajo v navpični smeri;
  • Image hotspot, kjer respondenti rangirajo vnaprej določena območja na sliki. 

Nastaviti je možno tudi število odgovorov, ki jih lahko respondent razvrsti.

Primer ankete: Prosimo razvrstite barve po vrsti glede na to, kako všeč vam je katera barva.


Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.