Ali 1KA omogoča izdelavo več različnih verzij vprašalnika, nato pa za vsakega respondenta slučajno izbere eno izmed verzij?

Izdelava več različnih verzij vprašalnika je mogoča in hkrati zelo priporočljiva, saj je to eden izmed glavnih neizkoriščenih potencialov orodja 1KA (osnovna priporočila).

Različne verzije vprašalnika lahko pripravimo na dva načina. Odvisno je od tega, ali želimo podatke različnih verzij vprašalnika zbirati ločeno ali skupaj v eni sami bazi.

1. Podatke različnih verzij vprašalnika zbiramo skupaj v eni bazi

Različne verzije vprašalnika kreiramo znotraj ene ankete, ločimo pa jih z uporabo IF stavkov (pogojev). Uporaba pogojev je na voljo le uporabnikom individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnikom poslovnih paketov za skupine. Za vsako verzijo vprašalnika naredimo nov pogoj (v ta pogoj vstavimo vsa vprašanja določene verzije), kjer za spremenljivko izberemo 'Naključne skupine' in potem določimo 'Število skupin' (npr. 2, če želimo imeti 2 skupini), nato pa določimo, katera skupina dobi to verzijo oz. ta del vprašalnika (npr. 1 in 2).

Pogoj deluje na zaporedno številko respondenta (recnum) z uporabo celoštevilskega deljenja po modulu in ostanka, tako dobi vsak respondent samo eno verzijo vprašalnika. Več si poglejte v priročniku Izdelava podvzorcev: slučajna polovica vzorca dobi eno vprašanje, druga polovica pa drugo.

2. Podatke različnih verzij vprašalnika zbiramo ločeno

V tem primeru za vsako verzijo vprašalnika kreiramo povsem svojo, ločeno anketo oz. anketo kopiramo z ikono 'Kopiraj anketo', ki se nahaja v desnem kotu nad vprašalnikom. Nato kreiramo še eno (meta) anketo, ki jo bomo poslali respondentom. V tej anketi izklopimo uvodno stran (Uvod), nastavimo pogoje IF z uporabo 'Naključne skupine', enako kot v prejšnjem primeru. Znotraj vsakega pogoja pa naredimo vprašanje tipa Nagovor, ki poleg nagovora vsebuje tudi povezavo na eno od anket.


Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.