Kdo lahko odgovarja na mojo anketo?

Anketa je po njeni aktivaciji dostopna vsakemu uporabniku interneta, ki ima URL naslov vaše ankete. Za pridobivanje odgovorov morate torej URL naslov ankete, ki se samodejno generira po izdelavi in aktivaciji ankete, posredovati vsem tistim, za katere želite, da odgovorijo na vašo anketo. URL ankete lahko postavite tudi na svoje spletno mesto, kamor lahko vdelate (angl. embed) kar celotno anketo.

Na drugi strani lahko dostop do vaše ankete tudi omejite, in sicer:

  • Dostop do ankete lahko v nastavitvah omejite z enotnim geslom za vse respondente, natančneje v zavihku 'UREJANJE' - 'Nastavitve' - 'Dostop respondenti'.

  • Dostop lahko omejite z individualnimi kodami, ki jih po emailu (ali kako drugače) pošljete točno določenim in želenim uporabnikom; za to potrebujete uporabiti 1KA sistem za pošiljanje email vabil. Z individualiziranimi vabili, respondente lahko omejite na določeno skupino in drugim onemogočite dostop do ankete.

  • Dostop lahko omejite tudi na registrirane uporabnike v namestitev 1KA. Za anketo ustvarjeno na www.1KA.si lahko tako na primer dostop omejite le na uporabnike, ki so registrirani na www.1KA.si.

Poleg tega so v zavihku 'UREJANJE' - 'Nastavitve' - 'Dostop respondenti' na voljo tudi nastavitve piškotkov in omejevanje ponovljenih IP naslovov. 


Nekatere funkcionalnosti so na voljo za uporabnike individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.