Kako lahko uporabim manjkajoče vrednosti v pogojih?

Manjkajoče vrednosti se v pogojih obnašajo podobno kot običajne vrednosti oz. odgovori.

Če je v pogoj vključeno vprašanje tipa kategorije - en ali več odgovorov, se bo pri nastavljanju pogoja vedno pojavila med odgovori še možnost (-1) Ni odgovoril. Ostale manjkajoče vrednosti, kot so Ne vem, Neustrezno ... se obnašajo na isti način. Če jih izberete v editorju vprašanja, se vam bodo pokazale kot odgovor, ki ga lahko izberete pri nastavljanju pogoja.

Če pa v pogoj vključite tip vprašanja besedilo ali število in želite pogoj nastaviti za primer, da respondent ne vpiše nič, potem pustite prazno polje. V prikazu pogoja se bosta pojavili le dve navednici.

Uporaba pogojev je na voljo le uporabnikom zasebnih paketov 2KA in 3KA.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.