Preverjanje pozornosti respondentov z uporabo vprašanj s »pastjo«

Vprašanja s pastjo (t. im. trap questions, tudi bogus questions) so namenjena temu, da preverimo, ali respondenti pohitreno izpolnjujejo anketo (t. im. speeding) in tako goljufajo pri izpolnjevanju. Respondentom tako občasno postavimo določeno trivialno vprašanje (npr. naj izberejo določen odgovor pri za ta namen dodanemu vprašanju). Če respondent izbere nepravilen odgovor, potem lahko predvidevamo, da ni bil pozoren na vsebino vprašanja.

Uporaba vprašanj s pastjo je priporočljiva v primeru panelov ali v primeru nagrad za izpolnjeno anketo, kjer želi respondent le zadovoljiti potrebe anketarja, pri tem pa odgovarja hitro ali izbira naključne odgovore. Priporočljivo je, da ta vprašanja niso preveč zahtevna, dolgočasna, nenavadna ali celo žaljiva.

Študija Baker-Prewitt in Miller (2009) kaže, da več kot 10 % respondentov ni uspešnih pri tovrstnih vprašanjih. Omenjena raziskava prav tako ugotavlja, da lahko s postavitvijo vprašanj s pastjo (še posebej) v zgodnjem delu ankete povečamo kakovost raziskave:

  • anketiranci porabijo več časa za dokončanje ankete;
  • manj respondentov pohitreno izpolnjuje anketo (manjši speeding);
  • manj respondentov izbira enak odgovor pri različnih vprašanjih (manjši straight-lining);
  • manjša verjetnost, da spregledajo naslednje vprašanje s pastjo;
  • manjša pojavnost 'miselnega goljufanja';
  • njihovi odgovori dokazujejo višjo povezanost z mersko lestvico.

Pozornost respondentov lahko povečamo tudi z uporabo kombinacije pozitivnih in negativnih trditev, kar lahko respondente spodbudi k bolj pozornemu branju in premisleku, preden podajo odgovor k posamezni trditvi.

Primeri vprašanj s pastjo >>

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.