Video vodič prikazuje, kako lahko v 1KA uvozimo vprašanja iz vprašalnika, ki smo ga že kreirali v nekem drugem programu za urejanje besedil.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.