Kako v svojem delu navajati/citirati uporabo 1KA?

Če v svojem delu (diplomska, magistrska, doktorska naloga, poročilo, članek ali kakšna druga publikacija) želite navesti uporabo 1KA, uporabite naslednje podatke:

  • Ime: 1KA (Verzija xx.yy.zz - številko verzije najdete spodaj, v nogi spletnega mesta);
  • Lokacija: Fakulteta za družbene vede, Ljubljana;
  • Glavna spletna stran: www.1ka.si.

Priporočamo, da podatke formulirate v obliko, kot je zahtevano v skladu s slogovnim priročnikom ali vodnikom za citiranje oziroma navajanje, ki ga uporablja vaše podjetje, šola ali organizacija.

Primer citiranja po APA standardu, verzija 6:

  • 1KA (Verzija 23.06.20) [programska oprema]. (2023). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. Dostopno prek https://www.1ka.si

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.