Sistemske spremenljivke v pogojih

Pri vstavljanju pogojev v vprašalnik lahko poleg pogojev na vprašanja uporabimo tudi pogoje na nekatere sistemske spremenljivke. Tako lahko s pogoji dosežemo, da na določena vprašanja odgovarjajo samo določene osebe, pri čemer lahko izbiramo med: naključnimi skupinami, skupinami, napravo respondenta, jezikom in statusom. 

Naključne skupine

V primeru daljšega vprašalnika lahko respondente razbremenimo tako, da uporabimo pogoj za naključne skupine in tako določimo, da se respondente naključno razdeli npr. v dve skupini. Z uporabo pogoja nato določimo, da se del vprašanj prikaže eni skupini, del vprašanj pa drugi.

 • Pogoj za naključne skupine ustvarite tako, da vstavite pogoj s klikom na modro ikono IF, ki se nahaja v levem stranskem meniju s tipi vprašanj in v orodni vrstici posameznega vprašanja.
 • Začetni del pogoja (IF) postavite pred prvo vprašanje, za katerega želite, da ga vidi samo določena naključna skupina anketirancev.
 • V roleti izberete 'Naključne skupine' in določite število skupin. Nato pri 'Skupina' izberete, kateri izmed skupin naj se prikaže vprašanje, ki ga boste umestili v pogoj.
 • Na koncu prestavite 'ENDIF' za zadnje vprašanje, za katerega želite, da je vključeno v pogoj oz. da nanj odgovarja le ena skupina anketirancev.

Skupine

Če želite analizirati posamezne skupine respondentov, ne želite pa jim postavljati vprašanja za identifikacijo, lahko naredite skupine, še preden pošljete anketo v izpolnjevanje. Postopek za ustvarjanje skupin respondentov je opisan tukaj.

Ko imate ustvarjene skupine, lahko določena vprašanja zastavite samo določeni skupini, kar storite z uporabo pogojev.

 • Vstavite pogoj s klikom na modro ikono IF, ki se nahaja v levem stranskem meniju s tipi vprašanj .
 • Začetni del pogoja (IF) postavite pred prvo vprašanje, za katerega želite, da ga vidi samo določena skupina anketirancev.
 • V roleti izberete 'Skupine' in nato pri 'Izberite vrednost' označite, kateri skupini naj se prikaže vprašanje, ki ga boste umestili v pogoj.
 • Na koncu prestavite 'ENDIF' za zadnje vprašanje, za katerega želite, da je vključeno v pogoj oz. da nanj odgovarja le ena skupina anketirancev.

Naprava respondenta

Če želite, da anketo ali del ankete izpolnjujejo samo tisti, ki do ankete dostopajo preko določene naprave, lahko to določite z uporabo pogojev.

 • Vstavite pogoj s klikom na modro ikono IF, ki se nahaja v levem stranskem meniju s tipi vprašanj in v orodni vrstici posameznega vprašanja.
 • Začetni del pogoja (IF) postavite pred prvo vprašanje, za katerega želite, da ga vidi samo določena skupina anketirancev.
 • V roleti izberete 'Naprava' in nato v drugi roleti izberete tip naprave: računalnik, telefon, tablica ali robot.
 • Na koncu prestavite 'ENDIF' za zadnje vprašanje, za katerega želite, da je vključeno v pogoj oz. da nanj odgovarjajo le anketiranci, ki do ankete dostopajo preko izbrane naprave.

Jezik

Če imate vprašalnik v več jezikih, lahko določena vprašanja prikažete samo tistim, ki anketo izpolnjujejo v določenem jeziku. Vprašalnik morate prevesti preden nastavite pogoj, sicer se vam ta možnost pri nastavitvah pogojev ne bo prikazala.

 • Vstavite pogoj s klikom na modro ikono IF, ki se nahaja v levem stranskem meniju s tipi vprašanj n v orodni vrstici posameznega vprašanja..
 • Začetni del pogoja (IF) postavite pred prvo vprašanje, za katerega želite, da ga vidi samo določena skupina anketirancev.
 • V roleti izberete 'Jezik' in nato izberete jezik.
 • Na koncu prestavite 'ENDIF' za zadnje vprašanje, za katerega želite, da je vključeno v pogoj oz. da nanj odgovarjajo le anketiranci, ki izpolnjujejo anketo v določenem jeziku.

Funkcionalnosti so na voljo za uporabnike individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.