1KA je odprtokodna aplikacija, ki omogoča storitev spletnega anketiranja. Razvoj poteka na Centru za družboslovno informatiko, Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani. Univerza v Ljubljani je tudi formalen lastnik oziroma naslovnik odgovarjajoče intelektualne lastnine.

Informacije o trenutni verziji aplikacije se nahajajo tukaj

Gre za spletno storitev (SaaS – Software as a Service), ki združuje podporo za naslednje funkcionalnosti:

  • Razvoj, oblikovanje in tehnična izdelava spletnega vprašalnika;
  • Izvedba spletne ankete: podpora vabilom in objavi ter zbiranje podatkov;
  • Urejanje in analiza podatkov ter parapodatkov.

Osnovno vodilo 1KA je minimiziranje števila klikov - od tod tudi poimenovanje EnKlikAnketa (1KA). Vse operacije se zato izvedejo s kar najmanjšim številom klikov oziroma pritiskov na tipkovnico (keystrokes). Aplikacija 1KA je lahko nameščena na poljubnem strežniku, preko API pa jo je mogoče povezati z drugimi programi. Matična namestitev je na domeni www.1ka.si na strežniku Centra za družboslovno informatiko (CDI), Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani, kjer je mogoče odgovarjajočo storitev spletnega anketiranja 1KA pod običajnimi pogoji uporabljati neomejeno in brezplačno. Seveda pa brezplačnost ne velja za specifične potrebe uporabnikov, ki bi posebej zanje zahtevale neko dodatno delo (npr. uvajanje, izobraževanje, priprava vprašalnika, analiza podatkov, pomoč pri inštalaciji ipd.). V primeru tovrstne potrebe se - na osnovi nekega vnaprejšnjega dodatnega dogovora - dodatne storitve zaračuna po neprofitnem ceniku.

Storitev spletnega anketiranja 1KA je v letu 2019 zgolj na matični inštalaciji (www.1ka.si) gostila več kot 10 milijonov izpolnjenih vprašalnikov, skupno število registriranih uporabnikov pa je v letu 2019 preseglo 65.000.

Storitev anketiranja za konkreten vprašalnik je možno izvesti tudi lokalno - v smislu namestitve aplikacije 1KA na namizni računalnik, prenosnik ali tablico (Windows) - torej kot off-line aplikacijo 1KA za potrebe osebnega anketiranja s pomočjo računalnika (CAPI - computer assisted personal interviewing).

Nadaljnje informacije:

Odgovori na pogosta splošna vprašanja o 1KA so zbrani tukaj >>

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.